För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare

Kostnadsfria seminarium hösten 2020

Vi både ser och hör ett ökat behov av att ses i rådande myller av digitalisering. Med detta som bakgrund har valt att bjuda in till två seminarium i höst där vi träffas fysiskt i säkra miljöer.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och anpassar varje träff så att de går att genomföra på ett säkert sätt och efter rådande riktlinjer.

Anmälan: info@ kryast.se
Uppge namn, företag och hur många ni är samt eventuella allergier (det bjuds på frukost den 16 oktober).

________________________________________________________

HÅLLBAR HÄLSA
– med Cecilia Andersson Liwlig

När: 16 oktober
Var: Stridsvagnsvägen 14, Krinova, Kristianstad
Tid: 07.30-09.00
Anmälan: info@kryast.se senast 9 okt

Välkommen till en interaktiv föreläsning om hur vi tar tillvara på kroppens resurser och förmåga att behålla och utveckla vår hälsa. Cecilia kommer beröra vikten av närvaro och ge konkreta och användbara verktyg för att direkt minska stress och leva hållbart. 

________________________________________________________

AFTER WORK
– After week med Daniels & Carlsson

När: 23 oktober
Var: Naturen i Växjö (samlingsplats meddelas vid anmälan)
Tid: 14.00-15.30
Anmälan: info@kryast.se senast 16 okt

”Det där magiska som bara händer i meningsfulla möten.”

Vi ser att fler och fler organisationer efter en digitaliserad vår nu vill använda sig av fysiska möten för att skapa och stärka relationer, för att öka engagemang och delaktighet och för att diskutera sig fram till nya idéer och lösningar. 

Vi hör en ökad efterfrågan i ”meningsfulla möten” och hur förväntningarna och kraven höjs hos såväl chefer som ledare att skapa dessa möten.

Frågan är hur. 

Oavsett roll är du välkommen till en ”After work – After week” på Kryast sätt: Det vill säga att vi tillsammans – utomhus och i rörelse – fokuserar, diskuterar och reflekterar på frågor kring: kommunikation, möten, ledarskap, följarskap – och allt det som händer däremellan när människor möts.