För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare

Teamwork som lönar sig

Ofta finns det stora värden att hämta i ett välfungerande samarbete. Studier har exempelvis kunnat påvisa effekter såsom en ökad produktion, bättre ekonomiska resultat, lägre patientdödlighet, högre arbetstillfredsställelse och fler nöjda kunder. Till detta kommer arbetsmoment som faktiskt inte går att utföra ensam utan kräver ett samarbete för att kunna genomföras. Lönsamt att samarbeta – …