Våra tjänster

Arbetsmiljöarbete

När medarbetare upplever en kontroll över sitt liv och trygghet i sig själva skapas förutsättningar för hållbarhet, engagemang och produktivitet.

En utgångspunkt för detta är att man verkar i en hållbar arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett medvetet, självgående och hållbart medarbetarskap. En god arbetsmiljö präglas av hög delaktighet och engagemang från alla parter; arbetsgivare, chef och medarbetare. Därför vi har specialiserat oss på tydliga verktyg som lever i vardagen. Resultatet är konkreta handlingar som leder till ökad frisknärvaro, produktivitet och engagemang.

Arbetsmiljön är de förhållande och faktorer vi påverkas av på arbetsplatsen och kan vara fysiska, psykiska och sociala. Med Arbetsmiljölagen (AML) som grund översätter vi föreskrifterna till ett språk och tillvägagångssätt som fungerar på just er arbetsplats.

Innehåll

Arbetsmiljö

Vi har kompetensen att hjälpa dig som arbetsgivare att följa de lagkrav som finns kopplat till er arbetsmiljö.

Vi hjälper till med dokumentation som t.ex. policys, checklistor och handlingsplaner på plats. Nedan ser du exempel på vad vi erbjuder:

 • Undersökning (skyddsronder, medarbetarenkät, medarbetarsamtal)
 • Riskbedömning
 • Rollfördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet
 • Ta fram policys, skriftliga instruktioner, checklistor och rutiner för er verksamhet.

Vi säkerhetsställer även att chefer och medarbetare har rätt utbildning för att hantera de arbetsmiljöfrågor som uppstår. Exempel på utbildningar:

 • Organisatorisk och social arbetsmiljö (0,5-1 dag)
 • SAM i praktiken (0,5-1 dag)
 • Friskfaktorer i arbetslivet (0,5 dag)
 • Hälsofrämjande ledarskap (1-3 dagar)
 • Chefens arbetsmiljöansvar (1-2 dagar)

 

Praktiskt

Från en halvdagsutbildning till längre projekt.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

 • Halvdag
 • Heldag

Tips! AFA Försäkring

Har ni en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för de anställda via AFA?

Då kan ni få 50-70 % i stöd för arbetsmiljöutbildningar hos oss – riktat mot chefer, arbetsmiljöombud och skyddsombud.

Referens

Mer information kommer snart!

Kontakta oss

Vill du veta mer?