Vår bussresa genom Sverige

Allt började med en önskan om att tillsammans nå en vision och förverkliga en övertygelse. Att lönsamhet kommer ur det friska.

Men var kommer bussen in i bilden? Bussen är en metafor för Kryast interna organisation. Vi har två chaufförer som växelvis sitter längst fram vid ratten och styr. I bussen sitter vi medarbetare, både anställda och konsulter. Alla med blicken på samma mål – att bidra till att skapa en hållbar arbetsmiljö för fler.

Regelbundet stannar vi till vid olika hållplatser. Stoppen symboliserar interna möten, utbildningar och kickoff. Alltid med utgångspunkt i vår värdegrund – Värme, Utveckling, Frihet och Förtroende (VUFF).

Idag finns Kryast två kontor belägna i Växjö och Kristianstad. Vi är cirka 10 medarbetare och levererar uppdrag över stora delar av södra Sverige.