För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Arbetsmiljö

När medarbetare upplever en kontroll över sitt liv och trygghet i sig själva skapas förutsättningar för hållbarhet, engagemang och produktivitet. En utgångspunkt för detta är att man verkar i en hållbar arbetsmiljö som ger förutsättningar för ett medvetet, självgående och hållbart medarbetarskap. Kryast har kompetensen att hjälpa dig som arbetsgivare att följa de lagkrav som finns kopplat till er arbetsmiljö. Vi kan hjälpa till med dokumentationen såsom att ha policys, checklistor och handlingsplaner på plats. Vi kan också säkerhetsställa så att chefer och medarbetare har rätt utbildning för att hantera de arbetsmiljöfrågor som uppstår. Med kontor i Kristianstad och Växjö ser vi gärna ett lokalt samarbete där vi kan vara snabbt på plats när behov uppstår. Vår digitala erfarenhet gör att vi kan kombinerar den fysiska närvaron med digitala insatser på ett sätt som främjar en hållbar arbetsmiljö på kontoret, hemma och i produktionen.

 

Hur är arbetsklimatet i din arbetsgrupp? Genomför en kostnadsfri arbetsmiljöenkät > KLICKA HÄR FÖR MER INFO

Konkreta verktyg för ett hållbart arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöutbildningar för såväl chefer som medarbetare

Ett tryggt stöd som hjälper er hela vägen mot en hållbar arbetsmiljö

Om arbetsmiljö

Arbetsmiljö är de förhållande och faktorer vi påverkas av på arbetsplatsen och kan vara fysiska, psykiska och sociala. Med Arbetsmiljölagen (AML) som grund utgår vi från era behov och er kontext när vi hjälper till med ert arbetsmiljöarbete. Vi översätter Arbetsmiljöverkets olika föreskrifter till ett språk och tillvägagångssätt som blir förståeligt och levande för alla på arbetsplatsen. För en god arbetsmiljö präglas av hög delaktighet och engagemang från alla parter; arbetsgivare, chef och medarbetare. Det är därför vi har specialiserat oss på tydliga verktyg som lever i vardagen. För resultatet i form av konkreta handlingar som leder till hög frisknärvaro, hög produktivitet och ett högt engagemang är alltid viktigare än en överarbetad policy som står i en bokhylla och samlar damm!

Exempel på vad vi kan hjälpa till med

  • Undersöka (skyddsronder, medarbetarenkät, medarbetarsamtal).
  • Utföra riskbedömningar (exempelvis vid förändringar).
  • Rollfördelning av uppgifterna i arbetsmiljöarbetet (exempelvis chefer, arbetsledare, hälsoinspiratörer).
  • Utbilda verksamhetens chefer och medarbetare så att de har tillräckliga kunskaper och resurser för att utföra arbetsmiljöarbetet.
  • Ta fram nödvändiga policys, skriftliga instruktioner, checklistor och rutiner för er verksamhet.
  • Utveckla handlingsplaner för exempelvis kränkande särbehandling, hot och våld, ert friskvårdsarbete.
  • Utveckla genomarbetade rehabiliteringsrutiner.

Praktiskt

TID:

Från några timmar till längre interim uppdrag

PRIS EX MOMS:

Från 950 kr/h beroende på uppdrag och omfattning

PLATS:

Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill Du veta Mer?
Kontakta Någon av oss.

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder