Våra tjänster

Förändringsarbete

Organisationer som arbetar strategiskt med sin förändring får tydliga fördelar jämfört med de som inte gör det. Förändring är oundvikligt, och ledningens kompetens hur man framgångsrikt leder i förändring är avgörande för verksamhetens resultat.

Medarbetare behöver samtidigt ha en förståelse för sina reaktioner i ett förändringsarbete, för att lättare hantera situationen. En organisation som är väl förberedd inför ett förändringsarbete upplever mindre motstånd och ett ökat engagemang genom hela processen.

Hur leder man framgångsrikt? Vad är det som gör att vissa inte vill förändra? Hur kan man arbeta praktiskt för att förbereda sig själv och organisationen på ett förändringsarbete?

Innehåll

Förändringsarbete

Vi har kompetens och verktyg för att hjälpa er med ett framgångsrikt förändringsarbete.

Vi stöttar i allt ifrån projektstöd vid ett större förändringsarbete, till föreläsning eller utbildning för att bättre förstå hur man genomför en framgångsrik förändring i organisationen.

  • Vad en förändring innebär
  • Förberedelser inför ett förändringsarbete
  • Framgångsrikt ledarskap i förändringsarbete
  • Individens hantering av egna känslor i förändring
  • Verktyg för kommunikation

Praktiskt

Våra utbildningar och aktiviteter riktar sig till såväl ledare som medarbetare.

Vi erbjuder aktiviteter från 1 timmes föreläsning till projektstöd över längre tid.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

  • Från 1200 kr/h, löpande arbete
  • 14 500 – 39 900 kr, för en specifik aktivitet

Utbildningen ges på plats eller digitalt.

Kontakta oss

Vill du veta mer?