För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Förändringsarbete

De organisationer som genomför förändringsarbete på ett genomtänkt sätt får tydliga konkurrensfördelar mot de som försöker pressa ut en förändring. Förändring sker hela tiden och ledningens kompetens kring hur man leder detta framgångsrikt är avgörande för verksamhetens resultat. Även medarbetare behöver ha en förståelse för sina egna reaktioner i ett förändringsarbete för att lättare hantera den förändring som kommer. En organisation som är väl förberedda inför ett förändringsarbete upplever mindre motstånd och ett ökat engagemang i förändringen. Med vår lokala närvaro i Växjö och Kristianstad, vår kompetens och vår breda erfarenhet kan vi stötta er igenom ert förändringsarbete idag och imorgon.

Kompetens och verktyg för ett framgångsrikt förändringsarbete

Utbildningar och aktiviteter för såväl ledare som medarbetare

Stöd att förbereda och genomföra ett förändringsarbete

Om förändringsarbete

Förändring är numera en del av vår vardag. Ibland är det ett stort förändringsarbete såsom en omorganisation och ibland är det mindre förändringar i form av exempelvis en ny kaffemaskin. De flesta har upplevt motstånd hos sig själv eller andra i samband med ett förändringsarbete. Eftersom förändringsarbeten är här för att stanna behöver vi rusta organisationen med kompetens och verktyg. Hur leder man framgångsrikt? Vad är det som gör att vissa inte vill förändra? Hur kan man arbeta praktiskt för att förbereda sig själv och organisationen på ett förändringsarbete? Vi kan stötta er i allt ifrån ett projektstöd vid ett större förändringsarbete till en föreläsning eller utbildning för att bättre förstå hur man genomför en framgångsrik förändring i organisationen.

Exempel på innehåll

  • Vad en förändring innebär
  • Hur man förbereder sig inför ett förändringsarbete
  • Hur vi framgångsrikt leder i ett förändringsarbete
  • Hur jag som individ hanterar mina egna känslor i förändring
  • Verktyg för hur jag som individ kan kommunicera i förändring
  • Hur vi genomför ett förändringsarbete

Praktiskt

TID:

Från 60 min föreläsning till ett projektstöd över längre tid

PRIS EX MOMS:

Från 1150 kr / h för löpande arbete eller 8500-37 000 kr för en specifik aktivitet

PLATS:

Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill Du veta Mer?
Kontakta Någon av oss.

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder