Hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap handlar om att leda sig själv, våga visa sårbarhet och att ha verktygen att tillsammans med sina medarbetare driva verksamheten framåt mot organisationens vision och mål. Det utvecklar också chefen som människa och i rollen som ledare vilket gör långsiktig skillnad för organisationens resultat.

Vi anpassar alltid utbildningens omfattning och innehåll efter era behov och förutsättningar. Nedan ser du ett exempel på vad en utbildning kan innehålla.

Innehåll

Hållbart ledarskap

Hållbar arbetsplats

 • Må bra som chef
 • Hur vi skapar en god arbetsmiljö, både organisatoriskt och socialt
 • Det hälsofrämjande förhållningssättet

Coachande förhållningssätt

 • Vad är coachning och varför ska chefen coacha?
 • Hur bygger jag tillit med mina medarbetare?

Självkännedom

 • Självskattningstest: FIRO (Element B)
 • Besök ditt behov av kontroll, erkännande, behov och rädslor
 • Landa din egen värdegrund och koppla den till organisationens

Teamutveckling & reflektionsworkshop

 • Framgångsfaktorer hos effektiva team
 • Ledarskapet kopplat till gruppens utvecklingsnivå
 • Reflektion och samtal kring konkreta utmaningar

Praktiskt

Vi träffas ca 6 dagar, fördelat på 8 tillfällen.

Kostnadsuppskattning: Ca 20 000 kr/deltagare, beroende på upplägg.

Utbildningen passar grupper om 10-40 deltagare och ges på plats eller digitalt.

Referenser

Tina Storbjörk, Växjö kommun
0470-439 01, tina.storbjork@vaxjo.se

Heléne Gröön, ATEA Logistics
0470-771619, helene.groon@atea.se

Helén Jönsson, Länsstyrelsen i Kronoberg
0470-86134, helen.Jonsson@lansstyrelsen.se

Referensuppdrag - exempel

Kryast fick i uppdrag att genomföra en utbildning för ett hållbart ledarskap, med alla chefer inom förvaltningen Arbete och välfärd i Växjö.

Ledarskapsutbildningen skapade en miljö där ledarna fick möjlighet att utvecklas i enlighet med Växjö kommuns värdegrund och i riktning mot dess vision/mål.

Det övergripande syftet med ledarskapsutbildningen var att utveckla ett hållbart ledarskap och stärka chefernas kompetens i att arbeta främjande och förebyggande för att förhindra sjukskrivningar.

Kontakta oss

Vill du veta mer?