För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap handlar om att leda sig själv, våga visa sårbarhet och att ha verktygen att tillsammans med sina medarbetare driva verksamheten framåt mot organisationens vision och mål. Ett hållbart ledarskap utvecklar chefen som människa och i rollen som ledare vilket gör långsiktig skillnad för organisationens resultat. Med vår lokala förankring i Växjö och Kristianstad, vår breda kompetens och vår långa erfarenhet anpassar vi en ledarskapsutbildning inom hållbart ledarskap för att passa er organisation och era förväntningar. Vi kan genomföra ledarskapsutbildningen digitalt, på plats eller mixat beroende på era förutsättningar och önskemål.

Ledarskapsutbildning i digital och fysisk miljö

Implementera nyvunna kunskaper och insikter

Utrymme att diskutera och reflektera med chefskollegor om vardagliga utmaningar

Referensuppdrag Hållbart ledarskap

I det här uppdraget fick Kryast genomföra en ledarskapsutbildning för ett hållbart ledarskap med alla chefer inom förvaltningen Arbete och välfärd i Växjö. Ledarskapsutbildningen skapade en miljö där ledarna fick möjlighet att utvecklas i enlighet med Växjö kommuns värdegrund och i riktning mot dess vision/mål. Det övergripande syftet med ledarskapsutbildningen var att utveckla ett hållbart ledarskap och stärka chefernas kompetens i att arbeta främjande och förebyggande för att förhindra sjukskrivningar.

Sammanfattning innehåll referensuppdrag

Vi anpassar utbildningens storlek och innehåll efter era behov och förutsättningar. Nedan ser du en kort sammanfattning av referensuppdragets innehåll.

Heldag – Hållbar arbetsplats

 • Må bra som chef
 • Hur vi skapar en god arbetsmiljö, både organisatoriskt och socialt
 • Det hälsofrämjande förhållningssättet

Två heldagar – Coachande förhållningssätt

 • Vad är coachning och varför ska chefen coacha?
 • Hur bygger jag tillit med mina medarbetare?
 • Hur planerar man ett samtal och vad är viktigt att tänka på?
 • Mycket praktisk träning och feedback

Heldag – Självkännedom

 • Självskattningstest: FIRO (Element B)
 • Besök ditt behov av kontroll, erkännande, behov och rädslor
 • Landa din egen värdegrund och koppla den till organisationens

Halvdag – Teamutveckling

 • Kopplingen mellan FIRO, IMGD och min egen självkännedom
 • Framgångsfaktorer hos effektiva team
 • Ledarskapet kopplat till gruppens utvecklingsnivå

3 x 3 h – Reflektionsworkshop

 • Reflektion och samtal kring konkreta utmaningar
 • Hemuppgifter att fundera kring

Praktiskt

TID:

Ca 6 dagar på 8 tillfällen

PRIS EX MOMS:

Ca 20 000 kr/deltagare beroende på upplägg

PLATS:

Digitalt eller i Växjö och Kristianstad med omnejd

ANTAL:

10-40 deltagare

REFERENS:

Tina Storbjörk, Avdelningschef, Arbete och Välfärd, Växjö kommun
0470-439 01, tina.Storbjork@vaxjo.se

 

Heléne Gröön, ATEA Logistics,

0470-771619, helene.groon@atea.se

 

Helén Jönsson, Länsstyrelsen i Kronoberg

0470-86134, helen.Jonsson@lansstyrelsen.se

Vill Du veta Mer?
Kontakta Någon av oss.

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder