Våra tjänster

Hälsoarbete på arbetsplatsen

Ett strategiskt hälsoarbete är en förutsättning för en lönsam och hållbar arbetsplats.

Ett hälsoarbete på en arbetsplats kan bedrivas på olika sätt och nivåer i organisationen. Arbetsgivaren är alltid ansvarig, men kan delegera specifika uppgifter till medarbetare och arbetsgrupper. Ett strategiskt hälsoarbete skapar förutsättningar för en lönsam organisation med ett hållbart medarbetarskap där frisknärvaro, engagemang, produktivitet och arbetsglädje är hög.

En av de viktigaste utgångspunkterna för en god psykosocial arbetsmiljö är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete. För lönsamhet kommer helt enkelt ur det friska.

Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom hälsoarbete.
Innehåll

Hälsoarbete

Vi hjälper er att utveckla en hälsoplan - från enstaka aktiviteter till en större satsning över tid.

Beroende på vad hälsoarbetet ska leda till, vilka resurser som kan prioriteras och vilka förutsättningar som finns, skräddarsyr vi ett upplägg för er. Några exempel:

  • Utveckla ledarna i det hållbara ledarskapet, för att stärka kunskapen om hur man skapar god psykosocial arbetsmiljö.
  • Utveckla medarbetarna i hur varje individ kan ta ansvar för den gemensamma psykosociala arbetsmiljön.
  • Etablera en grupp med hälsoinspiratörer som ansvarar för arbetsplatsens hälsoarbete.
  • Föreläsningar och workshops inom t.ex. stresshantering, återhämtning, kost, digital hälsa, målarbete, motivation och självledarskap.
  • Aktiviteter såsom MAQ-övningar, hälsotavla, avslappning och andningsfysiologi.

Praktiskt

Från 20 min vid ett tillfälle, till ett längre arbete över tid med flera aktiviteter.
Kostandsuppskattning (ex moms)
  • 1200 kr/h för löpande arbete
  • 5000-39 900 kr för en specifik aktivitet
Kontakta oss

Vill du veta mer?