För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Hälsoarbete

Ett hälsoarbete på en arbetsplats kan bedrivas på olika sätt och på olika nivåer i organisationen. Arbetsgivaren är alltid ansvarig, men kan delegera specifika uppgifter till medarbetare och arbetsgrupper. Ett strategiskt hälsoarbete skapar förutsättningar för en lönsam organisation med ett hållbart medarbetarskap där frisknärvaron, engagemanget, produktiviteten och arbetsglädjen är hög. Vår lokala närvaro i Växjö och Kristianstad ger oss ett brett nätverk och kännedom om de hälsofrämjande möjligheter som finns lokalt för att stärka ert hälsoarbete.

Ett strategiskt hälsoarbete för en lönsam och hållbar arbetsplats

Utbildningar och aktiviteter som når alla i organisationen

Ett hälsoarbete som skapar nytta för individ, grupp och organisation

Hälsoarbete – För att lönsamhet kommer ur det friska

En av de viktigaste utgångspunkterna för en god psykosocial arbetsmiljö är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete som utgår från det friska och som bidrar till att utveckla hälsa. Man har sett att lönsamhet kommer ur det friska och vill därför flytta fram insatserna från det traditionellt reaktiva arbetet till att stärka de friskfaktorer man vet skapar förutsättningar för en hållbar arbetsplats. Hur man bedriver ett hälsoarbete ser olika ut beroende på organisationens förutsättningar. Vad vill man att ett hälsoarbete ska leda till? Hur mycket resurser vill man prioritera? Vilka praktiska förutsättningar har vi? Med vår breda kompetens, långa erfarenhet och lokala förankring kan vi stötta er att utveckla en hälsoplan oavsett om den innehåller någon enstaka aktivitet under ett år eller en större satsning där aktiviteter och utbildningar behöver koordineras för bästa effekt.

Exempel på hälsoarbete

  • Etablera en grupp med hälsoinspiratörer som ansvarar för arbetsplatsens hälsoarbete
  • Utveckla ledarna i det hållbara ledarskapet för att bli starkare i hur man utvecklar en god psykosocial arbetsmiljö
  • Utveckla medarbetarna i hur varje individ kan ta ansvar för vår gemensamma psykosociala arbetsmiljö
  • Föreläsningar och workshops inom exempelvis stresshantering, återhämning, kost, digital hälsa, målarbete, motivation och självledarskap
  • Aktiviteter såsom MAQ övningar, hälsotavla, lunchinspiration, avslappning och andningsfysiologi
  • Digital inspiration i form av kortare filmklipp

Praktiskt

TID:

Från 20 min vid ett tillfälle till ett längre arbete över 6-12 månader med flera aktiviteter

PRIS EX MOMS:

Ex 1150 kr / h för löpande arbete eller 5000-30 000 kr för en specifik aktivitet

PLATS:

Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill Du veta Mer?
Kontakta Någon av oss.

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder