Våra tjänster

Kommunikation - utbildning och workshops

Kommunikation har stor betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång. Det är också en viktig friskfaktor för en hållbar arbetsmiljö.

Genom välfungerande kommunikationssystem samt kommunikativa ledare och medarbetare får vi ett flyt i verksamheten som kännetecknas av dialog, aktivt lyssnande, effektiva möten osv.

Kommunikationens betydelse för ledare och organisationer är känd sedan länge. Forskning visar att en väl fungerande intern kommunikation leder till ökad tillfredsställelse med arbetet, högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, bättre kvalitet på varor och tjänster och högre grad av innovationsförmåga.

Innehåll

Kommunikation

En god intern kommunikation bidrar till medarbetare som tror på organisationen och blir goda ambassadörer, värdefulla säljare och framtida rekryterare.

Några sätt att arbeta med detta är:

 • Kommunikativt ledarskap
 • Kommunicera effektivt
 • Meningsfulla möten
 • Verktyg för kommunikativt ledarskap
 • Kommunikativ organisation
 • Kommunicera genom storytelling
 • Kommunikationsplaner
 • Feedback
 • Presentationsteknik

Praktiskt

Våra utbildningar och aktiviteter riktar sig till såväl ledare som medarbetare.

1-4 timmar beroende på behov.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

 • Från 1200 kr/h för löpande arbete
 • 14 500 – 39 900 kr, för en specifik aktivitet

Utbildningen ges på plats eller digitalt.

Kontakta oss

Vill du veta mer?