För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Kommunikation

Kommunikation har en stor betydelse för organisationers måluppfyllelse och framgång. Kommunikation är också en viktig friskfaktor på en hållbar arbetsplats. Vi behöver jobba med vårt sätt att kommunicera och ständigt ha kommunikation på agendan. Genom välfungerande kommunikationssystem samt kommunikativa ledare och medarbetare får vi ett flyt i verksamheten som kännetecknas av dialog, aktivt lyssnande, effektiva möten osv. Med kontor i Växjö och Kristianstad, vår kompetens och vår breda erfarenhet av kommunikation på arbetsplatsen kan vi hjälpa er att utveckla en kommunikativ organisation.

Utveckla ett kommunikativt ledarskap

Verktyg för medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag

Kompetens och verktyg för att utveckla en kommunikativ organisation

Om Kommunikation

Kommunikationens betydelse för ledare och organisationer är känd sedan länge. Forskning visar att en väl fungerande intern kommunikation leder till ökad tillfredsställelse med arbetet, högre produktivitet, lägre sjukfrånvaro, bättre kvalitet på varor och tjänster och högre grad av innovationsförmåga. En god intern kommunikation bidrar till medarbetare som tror på organisationen och blir goda ambassadörer, värdefulla säljare och framtida rekryterare. Vi vill stötta er verksamhet att utveckla en hållbar arbetsplats där vi har en effektiv kommunikation som skapar värde för alla, oavsett roll.

Exempel på kommunikation

  • Kommunikativt ledarskap
  • Kommunicera effektivt
  • Meningsfulla möten
  • Verktyg för hur jag utvecklar mitt kommunikativa ledarskap
  • Kommunikativ organisation
  • Kommunicera genom storytelling
  • Kommunikationsplaner
  • Feedback
  • Presentationsteknik

Praktisk

TID:

1-4 h/tillfälle baserat på förväntningar och behov

PRIS EX MOMS:

Från 1150 kr / h för löpande arbete eller 8500-37 000 kr för en specifik aktivitet

PLATS:

Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder