Kryast nya ledningsgruppsprogram

Namnet

Vad händer när din ledningsgrupp diskuterar företagets vision på en bergstopp med milsvid utsikt? Hur påverkar det era samtal, när alla sinnen får involveras?

Kryast nya ledaskapsprogram har tagits fram för att ni ska nå nya höjder. Vi hjälper er att på ett strukturerat och genomtänkt sätt lösa de viktigaste frågorna för att ert företag. Efter programmet har ni utvecklat en bättre verksamhetsplan, skapat en tydligare styrning och gett utrymme för ledare som levererar på högsta nivå.  

Följ med på en resa som adresserar ert företags mest kritiska frågor samtidigt som det ger minnen för livet! 

För modiga ledare

Utveckla människorna och verksamheten utvecklas

Komplexa frågor behöver inte enkla svar, men de behöver systematiskt arbete. Följ med på en resa för din ledningsgrupp, med utveckling som en gemensam grund.

Hur kan ni anpassa er till förändrade marknadsförhållanden, teknologisk utveckling och förändrade konsumentbeteenden? Hur kan ni vara innovativa i era produkter, tjänster och affärsmodeller för att vara relevanta nu och i framtiden? Hur attraherar ni den bästa kompetensen och utvecklar en arbetsmiljö som främjar mångfald och inkludering? 

Som representant för ett företags ledning finns ett ansvar att fatta bra övergripande strategiska beslut baserat på den styrning ägare och styrelse format. I det ansvaret ligger att säkerställa organisationens förmåga att uppnå uppsatta mål. För detta krävs en tydlig styrning, ett fungerande samarbete och ett utvecklat ledarskap. 

I vårt program inkluderas helheten, för att komplexa frågor ska få svar:

 • Verksamhetsutveckling
 • Personlig utveckling
 • Grupputveckling
 • Ledarskapsutveckling
Vad ni kan förvänta er

Unika upplevelser leder till nya idéer

Och erfarna ledare skapar trygga rum för förändring.

Efter programmet slut kan ni förvänta er:

 • En tydlig styrning för hela organisationen.
 • En plan för nya affärer.
 • En levande värdegrund.
 • Trygga relationer.
 • Effektiviserade arbetsprocesser.
 • En ledning som samarbetar och kommunicerar enhetligt.
 • Nyckelpersoner som växer i sig själva och sina roller.
Upplevelsebaserat program

Ta utvecklingen till nästa nivå

Vi tar med er med till platser som berör, genomför uppgifter som vidgar era vyer och genomför aktiviteter som stärker ert engagemang och lojalitet.

Programmet bygger på en upplevelsebaserad modell som förstärker inlärning och kreativitet. Samtidigt det ger er minnen för livet. Exempel på möjliga upplevelser: 

 • Djupa samtal runt en lägereld. 
 • Visionsarbete från en bergstopp. 
 • Gastronomiska upplevelser. 
 • Prata riskhantering inför en klättring.
 • Reflektion i varma bubbelbad.
 • Utvecklande samtal i vacker natur.
 • Hur hanterar ni förändring i en överlevnadssituation? 
 • Medveten närvaro, tystnad och ensamhet.
 • Övernattning i unika boenden.
 • Träna effektivt beslutsfattande i utmanande situationer.

 

Plats och tid

Natur, slott och utveckling i världsklass

Programmet genomförs i tre block, med 2-4 veckor mellan varje block.

Block 3 – Bosön utvecklingscentrum (3 dagar)

Block 1 – Söderåsens nationalpark (3 dagar)

Block 2 – Bäckaskogs slott (2 dagar)

 

Kontakta oss

Dags att investera i företagets framtid?

Följ med på en resa som adresserar era mest kritiska frågor och ger minnen för livet!