För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
OM OSS

Kryast, en hållbar arbetsplats

Många företag börjar utveckla en snygg profil, ett trendigt säljmaterial och en offensiv marknadsföringskampanj. Inte Kryast, vi valde istället att börja inifrån. Vad tror vi på, vad är viktigt för oss, vilken vision vill vi sträva mot och vilka värderingar ska leda oss på vägen? Det tog ett tag att hitta formerna för vilka vi vill vara och hur vi vill jobba men när arbetet var slutfört stod vi stadigt på jorden med visionen klar: ”Tillsammans för hållbara arbetsplatser”
Vår affärsidé är att sälja hälsofrämjande och förebyggande tjänster digitalt och på plats genom en levande entreprenörsanda av konsulter som tillsammans tror på att lönsamhet kommer ur det friska. Med en levande värdegrund jobbar vi tillsammans med våra kunder för att utveckla ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Vi vet vad som krävs för att utveckla en hållbar arbetsplats och vilken påverkan det har på lönsamheten. Forskning visar gång på gång vilka vinster det finns för organisationer att avveckla delar av sitt reaktiva arbete och istället investera i främjande insatser. Tillsammans med våra kunder går vi före i detta paradigmskifte där vi går från att lägga all vår kraft på organisationens problem till att analysera vad det är som faktiskt skapar framgång.

Hållbar arbetsplats

Hållbart ledarskap

Hållbart medarbetarskap

KRYAST IGÅR

När Kryast började fokuserade vi mycket på forskningsprojektet Hälsa och framtid som också låg till grund för arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi tog avstamp i de fyra nycklar som forskningsprojektet hade visat låg till grund för en hållbar arbetsplats. Vi tryckte också mycket på energi och flow som begrepp för den känsla vi vill vara med och utveckla hos våra kunder. Den grafiska profilen var kallare och vi utmanades i att omvärlden skulle uppfatta oss så djupa och kompetenta som våra erfarenheter och utbildningar faktiskt innebär. Vi hade helt enkelt prioriterat vårt inre liv högt och glömt bort det här med en tydlig grafisk profil och genomarbetat marknadsföringsplan som många andra företag prioriterat tidigt. Ett exempel på hur vi jobbade och tänkte kan ni se i filmen. Det finns många likheter med hur vi jobbar idag även om vi idag paketerar det lite annorlunda.

KRYAST IDAG

Kryast är en buss utan ledningsgrupp men med engagerade chaufförer och passagerare. Våren 2019 tog vi bort vår ledningsgrupp och valde istället en annan organisation anpassat efter våra behov just nu. Att se prestigelöst på organisationens möjlighet att nå sin vision och leva sina värderingar är en förutsättning för framgång och där vill vi vara ett föredöme. Ett exempel på detta är vår digitala anpassning för att kunna möta våra kunders behov både digitalt och på plats.
I Kryast har vi långsiktiga och kortsiktiga mål som tar oss närmare visionen. I de långsiktiga målen hittar man bland annat ambitionen att starta en kursgård, etablera en ny verksamhet inom en annan bransch samt att sprida det vi tror på över Sverige. I de korta målen fokuserar vi mycket på kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet.
Är du nyfiken på oss och skulle vilja testa något av det vi gör? Här hittar du alla våra återkommande rabatter och kostnadsfria erbjudanden.