För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
OM OSS

Kryast - Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö

Vad tror vi på? Vad är viktigt för oss? Vilken vision vill vi sträva mot och vilka värderingar ska leda oss på vägen? Det tog ett tag att hitta formerna för vilka vi vill vara och hur vi vill jobba – men när arbetet var slutfört stod vi stadigt på jorden med visionen klar.

Kryast vision är tydlig; tillsammans för en hållbar arbetsmiljö. Vår affärsidé är att sälja hälsofrämjande och förebyggande tjänster genom en levande entreprenörsanda av konsulter som tillsammans tror på att lönsamhet kommer ur det friska.

Hållbar arbetsmiljö

Hållbart ledarskap

Hållbart medarbetarskap

 
 
 

KRYAST IGÅR

Kryast fokuserade till en början på forskningsprojektet Hälsa och framtid som också låg till grund för arbetsmiljöföreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Arbetet tog avstamp i de fyra nycklar som forskningsprojektet hade visat låg till grund för en hållbar arbetsplats. Energi och flow var starka ledord för känslan vi ville utveckla hos våra kunder.

Efter 5 år behövde vi ny energi i vår egen organisation och inledde ett förändringsarbete, både på insidan och utsidan.

 
 
 
 

KRYAST IDAG

Våren 2019 tog vi bort vår ledningsgrupp och valde istället en annan organisation anpassad efter våra behov. Vi utvecklade också vår visuella identitet för att spegla oss, vår värdegrund och vår vision.

Att se prestigelöst på organisationens möjlighet att nå sin vision och leva sina värderingar är en förutsättning för framgång och där vill Kryast vara ett föredöme.

Med en levande värdegrund jobbar vi tillsammans med våra kunder för att utveckla ett hållbart ledarskap och ett hållbart medarbetarskap. Vi vet vad som krävs för att utveckla en hållbar arbetsplats och vilken påverkan det har på lönsamheten.

Tillsammans med våra kunder går vi före i detta paradigmskifte där vi går från att lägga all vår kraft på organisationens problem till att analysera vad det är som faktiskt skapar framgång.

Är du nyfiken på oss och skulle vilja testa något av det vi gör? Här hittar du alla våra återkommande rabatter och kostnadsfria erbjudanden.