Våra tjänster

Värdegrundsarbete

Människors erfarenhet, upplevelser och känslor är kopplade till vad man anser vara meningsfullt och värdefullt. Därför har värdegrundsarbete blivit vår tids viktigaste redskap för att styra och leda människor i en organisation.

En stark kultur skapar förutsättningar för en hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare. Genom att integrera värdegrunden i exempelvis målarbetet, rekryteringar och medarbetarsamtal utvecklas ett tydligt sätt att bete sig i olika situationer.

Värdegrundsarbetet gör att vi kan vara utspridda, ha olika roller och varit olika länge i organisationen men ändå uppfattas på samma sätt från kollegor och kunder.

Innehåll

Värdegrundsarbete

En levande värdegrund är vad som binder ihop en organisation som växer, och ett genomtänkt arbete är en stor konkurrensfördel.

Det kräver relativt små investeringar samtidigt som det skapar engagemang och meningsfullhet. Vi ser alltså tydliga kopplingar mellan en levande värdegrund och ökad lönsamhet.

  • Skapa och implementera en värdegrund
  • Levandegör ert befintliga värdegrundsarbete
  • Ett värderingsstyrt ledarskap

Praktiskt

Att ta fram och förankra en ny värdegrund tar mellan 4-12 h. Med en väl planerad halvdags workshop får ni bra fart i ert befintliga värdegrundsarbete.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

  • Från 1200 kr/h för löpande arbete
  • 14 500 – 39 900 kr, för en specifik aktivitet

Utbildningen ges på plats eller digitalt.

Kontakta oss

Vill du veta mer?