För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Värdegrundsarbete

Ett levande värdegrundsarbete är klistret som binder ihop en organisation som växer. En stark kultur skapar förutsättningar för en hållbar arbetsplats med engagerade medarbetare. Genom att integrera ert värdegrundsarbete i exempelvis målarbetet, rekryteringar och medarbetarsamtal utvecklas ett tydligt sätt att bete sig i olika situationer. Värdegrundsarbetet gör att vi kan vara utspridda, ha olika roller och varit olika länge i organisationen men ändå uppfattas på samma sätt från kollegor och kunder. Med vår lokala närvaro i Växjö och Kristianstad, vår kompetens och vår breda erfarenhet av värdegrundsarbete kan vi hjälpa er organisation att utveckla en ny värdegrund eller väcka liv i den som redan finns.

Kompetens och verktyg för ett framgångsrikt värdegrundsarbete

Stöd att utveckla en ny värdegrund

Enkla metoder för att levandegöra ett befintligt värdegrundsarbete

Om Värdegrundsarbete

Ett genomtänkt värdegrundsarbete är en stor konkurrensfördel som kräver relativt små investeringar samtidigt som det tar organisationen till helt nya nivåer. Ett levande värdegrundsarbete utvecklar engagerade medarbetare som känner sig meningsfulla och därmed levererar på ett sätt som ger en bättre effekt på resultaträkningens sista rad. Människors erfarenhet, upplevelser och känslor är nämligen kopplade till vad man anser vara meningsfullt och värdefullt. Därför har värdegrundsarbete blivit vår tids viktigaste redskap för att styra och leda människor i en organisation.

Exempel på värdegrundsarbete

  • Skapa och implementera en värdegrund
  • Levandegör ert befintliga värdegrundsarbete
  • Ett värderingsstyrt ledarskap

Praktisk

TID:

Att ta fram och förankra en ny värdegrund behöver inte ta mer än 4-12 h. Och med en väl planerad halvdags workshop får ni bra fart i ert befintliga värdegrundsarbete.

PRIS EX MOMS:

Från 1150 kr / h för löpande arbete eller 8500-30 000 kr för en specifik aktivitet

PLATS:

Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder