Våra tjänster

Grupphandledning

Syftet med grupphandledning är att tydliggöra deltagarnas olika perspektiv på såväl känslor som tankar i den professionella uppgiften.

Grupphandledning är ett viktigt forum för medarbetare att utvecklas i sin profession samtidigt som det fungerar förebyggande mot utbrändhet. Under trygga former lyfts olika perspektiv och förhållningssätt. Det leder till ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet inverkar på såväl kunder som klienter och kollegor.

Genom handledarens frågor och reflekterande metoder stärks medarbetarens och gruppens samlade kompetens på ett kvalitetssäkrat sätt. Det finns faktorer och redskap som gör att vi orkar med, som får oss att vilja fortsätta utvecklas och som skapar förutsättningar för arbetsglädje, gemenskap och engagemang.

Innehåll

Grupphandledning

Inom kontaktnära yrken har man ett behov av grupphandledning som ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll. Parallellt med detta finns ett behov av stöd för att skapa hållbarhet.

I föreskrifterna och vägledningen för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) lyfts vikten av reflektion och forum för kollegiala samtal i arbeten där man möter svåra situationer. En främjande insats är grupphandledning där deltagarna träffas regelbundet för att utvecklas som människa och i sin yrkesroll. Vi erbjuder:

  • Grupphandledning som utgår från faktiska händelser i arbetet.
  • Verktyg och insikter kring dig själv som människa och i din yrkesroll.
  • Möjlighet att i grupphandledning även hantera frågor av gruppkaraktär.

Praktiskt

2-4 timmar per tillfälle.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

  • Från 4900 kr per tillfälle

Referens

Kan du läsa mer om snart!

Kontakta oss

Vill du veta mer?