För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Grupphandledning

Syftet med grupphandledning är att tydliggöra deltagarnas olika perspektiv på såväl känslor som tankar i den professionella uppgiften. En grupphandledning blir ett viktigt forum för medarbetarna att utvecklas i sin profession samtidigt som det fungerar förebyggande mot utbrändhet. Under trygga former lyfts medarbetarnas olika perspektiv och förhållningssätt vilket leder till ökad medvetenhet om hur det egna förhållningssättet inverkar på såväl kunder som klienter och kollegor. Genom handledarens frågor och reflekterande metoder stärks medarbetarens och gruppens samlade kompetens på ett kvalitetssäkrat sätt. Med kontor i Kristianstad och Växjö, vår breda kompetens och vår långa erfarenhet anpassar vi en grupphandledning för att passa era behov och förväntningar samtidigt som vi följer de ramar som den professionella handledningen kräver.

Grupphandledning som utgår från faktiska händelser i arbetet

Verktyg och insikter kring mig själv som människa och i min yrkesroll

Möjlighet att i grupphandledning även hantera frågor av gruppkaraktär

Om Grupphandledning

Det finns faktorer och redskap som gör att vi orkar med, som får oss att vilja fortsätta utvecklas och som skapar förutsättningar för arbetsglädje, gemenskap och engagemang. Inom kontaktnära yrken har man ett behov av grupphandledning som ett sätt att utvecklas i sin yrkesroll. Parallellt med detta finns ett behov av stöd för att skapa hållbarhet. I föreskrifterna och vägledningen för Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) lyfts vikten av reflektion och forum för kollegiala samtal i arbeten där man möter svåra situationer. En främjande insats är grupphandledning där deltagarna träffas regelbundet för att utvecklas som människa och i sin yrkesroll.

Exempel på grupphandledning

  • Grupphandledning som utgår från faktiska händelser i arbetet
  • Verktyg och insikter kring mig själv som människa och i min yrkesroll
  • Möjlighet att i grupphandledning även hantera frågor av gruppkaraktär

Prova ett tillfälle för halva priset!

Läs mer om individuellt chefsstöd här.

Praktiskt

TID:

2-4 h/tillfälle

PRIS EX MOMS:

Från 4900 kr/tillfälle - Prova ett tillfälle för halva priset!

PLATS:

Digitalt eller i Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder