Våra tjänster

Grupputveckling

Lär känna varandra och utveckla gruppens roller och samspel, genom konkreta verktyg för dig och gruppen.

Gruppers utveckling följer samma mönster som en människa. Arbetsgruppen föds och har en barndom, därefter en tonårstid följt av en vuxenperiod. Utmaningen många ställs inför i sin grupputveckling är att de aldrig når vuxenstadiet, utan fastnar någonstans på vägen.

Studier har visat att ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de två första faserna. Forskning visar också att grupper som befinner sig i någon av de senare faserna presterar bättre tillsammans samtidigt som individernas välmående ökar.

Innehåll

Grupputveckling

Vi jobbar med konkreta insatser som att tydliggöra roller, utveckla spelregler och skapa gemensamma mål för gruppens arbete. Det handlar också om att bygga tillit, utveckla relationerna och att tydliggöra gruppens kultur.

  • Visions-, mål- och värdegrundsarbete
  • Spelregler, ansvar och roller
  • Arbetsgruppens ledarskap
  • Information och kommunikation
  • Trygghet och tillit
  • Självkännedom
  • Feedback

Vi bygger vårt arbete på Susan Wheelans IMGD-teori samtidigt som vi använder verktyg som Förtroendefullt samarbete, Element B och Förändringens fyra rum.

Praktiskt

Vi planerar in 3-5 dagar tillsammans, där vi parallellt handleder ansvarig chef mellan träffarna. Därefter gör vi en utvärdering och bokar in mer stöd vid behov.

Kostnadsuppskattning (ex. moms)

  • 19 500 – 39 900 kr, för en specifik aktivitet

Utbildningen ges på plats eller digitalt.

Kontakta oss

Vill du veta mer?