Våra tjänster

Hållbara ledningsgrupper

En ledningsgrupp är idébärande i organisationen och individerna avgörande ambassadörer för tillit och förtroende. Gruppens enighet är en avgörande framgångsfaktor för att en organisation ska utvecklas.

Med bred kompetens och lång erfarenhet anpassar vi ledningsgruppsutveckling efter ägardirektiv, styrelsens riktlinjer samt era behov och förväntningar som ledningsgrupp. Tillsammans hittar vi vilka mål som är avgörande för utveckling och lönsamhet.

Innehåll

Ledningsgruppsutveckling

En ledningsgruppsutveckling följer samma utvecklingsmönster som vanlig grupputveckling. Många ledningsgrupper träffas dock relativt sällan och ofta kommer från olika sammanhang i organisationen. Hur kan man utveckla gruppen till en fungerande helhet som blir produktiv i förhållande till sitt uppdrag?

 • Visions- och målarbete
 • Värdegrundsarbete
 • Ansvar och roller
 • Ledningsgruppens ledarskap
 • Information och kommunikation
 • Trygghet och tillit
 • Självkännedom
 • Feedback
 • Handlingsplaner för att nå mål och vision
 • Förändringsarbete

Praktiskt

Vi bokar 3-5 dagar tillsammans. Mellan träffarna handleder vi ansvarig chef. Därefter görs en utvärdering och vi bokar mer stöd vid behov.
Kostnadsuppskattning (ex. moms)
 • 15 500-19 500 kr/halvdag
 • 22 500-29 500 kr/heldag
Utbildningen ges på plats eller digitalt.

Referens

Thomas Aronsson
Region Kronoberg, Medicinkliniken
thomas.aronsson@kronoberg.se
0470 58 81 22 | 0767 20 75 66

Fler referenser: ATEA Logistics, Karlshamns kommun, Alvesta kommun

Kontakta oss

Vill du veta mer?