För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Grupputveckling

En grupputveckling ger dig och din arbetsgrupp möjlighet att få stöd i er utvecklingsprocess. En grupputveckling handlar om konkreta insatser som att tydliggöra roller, utveckla spelregler och skapa gemensamma mål för gruppens arbete. En grupputveckling handlar också om att bygga tillit, utveckla relationerna och att tydliggöra gruppens kultur. Vi bygger vårt arbete på Susan Wheelans IMGD-teori samtidigt som vi använder verktyg som Förtroendefullt samarbete, Element B och Förändringens fyra rum. Med kontor i Kristianstad och Växjö, vår breda kompetens och vår långa erfarenhet anpassar vi en grupputveckling för att passa era behov och förväntningar.

Grupputveckling anpassat efter era behov och förväntningar

Lär känna varandra och utveckla gruppens roller och samspel

Konkreta verktyg för att jobba med er egen grupputveckling

Om Grupputveckling

En grupputveckling följer samma mönster som en människa, arbetsgruppen föds och har en barndom, därefter en tonårstid följt av en vuxenperiod. Utmaningen många arbetsgrupper ställs inför i sin grupputveckling är att de aldrig når vuxenstadiet utan fastnar någonstans på vägen. Studier har visat att ungefär hälften av alla svenska arbetsgrupper befinner sig i någon av de två första faserna. Vidare visar forskning att grupper som befinner sig i någon av de senare faserna i sin grupputveckling både presterar bättre tillsammans samtidigt som individernas välmående ökar!

Exempel på innehåll i grupputveckling

  • Visions-, mål- och värdegrundsarbete
  • Spelregler, ansvar och roller
  • Arbetsgruppens ledarskap
  • Information och kommunikation
  • Trygghet och tillit
  • Självkännedom
  • Feedback

 

Läs mer om Ledningsgrupputveckling här

Läs mer om teambuildingaktiviteter här

Praktisk

TID:

Vi planerar in 3-5 halvdagar/heldagar tillsammans där vi parallellt handleder ansvarig chef mellan träffarna. Därefter gör vi en utvärdering och bokar in mer stöd vid behov.

PRIS EX MOMS:

Ca 15 500-18 500 kr/halvdag och 20 500-25 500 kr/heldag

PLATS:

Vi genomför digitalt eller i Växjö och Kristianstad med omnejd

Vill du veta mer?
Kontakta någon av oss

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder