För arbetsplatsen | För ledare | För medarbetare
VÅRA TJÄNSTER

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppen är idébärande och viktiga ambassadörer för tillit och förtroende där deras enighet blir en avgörande framgångsfaktor för att en organisation ska utvecklas. En ledningsgruppsutveckling följer samma utvecklingsmönster som en vanlig grupputveckling. Men eftersom många ledningsgrupper träffas relativt sällan och kommer från olika sammanhang (ex kontor/funktioner) blir utmaningen att i en ledningsgruppsutveckling få ihop detta till en fungerande helhet som blir produktiva i förhållande till sitt uppdrag. Med vår lokala förankring i Växjö och Kristianstad, vår breda kompetens och vår långa erfarenhet anpassar vi en ledningsgruppsutveckling efter ägardirektiv, styrelsens riktlinjer samt era behov och förväntningar som ledningsgrupp.

En ledningsgruppsutveckling som skapar tydlighet och enighet i uppdraget

Lär känna varandra och utveckla ledningsgruppens roller och samspel

Tydliga handlingsplaner som för er ledningsgruppsutveckling framåt

Referensuppdrag ledningsgruppsutveckling

I vår inledande ledningsgruppsutveckling med medicinkliniken i Växjö konstaterades en brist på gemensam riktning. Tillsammans med klinikledning och avdelningschefer handledde Kryast en process i vilken målet var att skapa en gemensam vision och handlingsplaner som för kliniken i riktning mot den.

Som påbyggnad efter att den gemensamma riktningen skapats har vi i ledningsgruppsutvecklingen stöttat i arbetet med att skapa ledningsstrukturer, informationskanaler och en sammanhållen kedja från verksamhetschef till medarbetare. Genomgående har vi arbetat tillsammans med ledare/chefer på flera olika nivåer.

Arbetet har bland annat bidragit till att skapa en gemensam riktning för hela kliniken samt bidragit till att vända en negativ rekryteringsspiral.

Exempel på innehåll

  • Visions- och målarbete
  • Värdegrundsarbete
  • Ansvar och roller
  • Ledningsgruppens ledarskap
  • Information och kommunikation
  • Trygghet och tillit
  • Självkännedom
  • Feedback
  • Handlingsplaner mot våra mål och vår vision
  • Förändringsarbete

 

Lär mer om grupputveckling här

Läs mer om teambuildingaktiviteter här

Praktiskt

TID:

Vi planerar in 3-5 halvdagar/heldagar tillsammans där vi parallellt handleder ansvarig chef mellan träffarna. Därefter gör vi en utvärdering och bokar in mer stöd vid behov.

PRIS EX MOMS:

Ca 15 500-19 500 kr/halvdag och 22 500-29 500 kr/heldag

PLATS:

Digitalt eller i Växjö och Kristianstad med omnejd

ANTAL:

En ledningsgrupp

REFERENS:

Thomas Aronsson
Region Kronoberg, Medicinkliniken
thomas.aronsson@kronoberg.se
0470 58 81 22 | 0767 20 75 66

 

Fler referenser ledningsgrupputveckling: ATEA Logistics, Karlshamns kommun, Alvesta kommun.

Vill Du veta Mer?
Kontakta Någon av oss.

GUSTAF MÖLLER
Kontorsansvarig Växjö
073-31 41 189
gustaf@kryast.se

HENRIK NÄSSTRÖM
Kontorsansvarig Kristianstad
073-36 44 814
henrik@kryast.se

Våra Kunder