9 tips – Förebygg ohälsa vid semester och återgång

3 juni, 2021

Framgångsrikt beslutsfattande är utmanande men det finns några knep man kan använda för att säkerhetsställa att beslutet tas på goda grunder

Det är många som har fått ändra sina arbetssätt under pandemin, vissa verksamheter mer än andra. Detta har lett till höga anspänningsnivåer för många där man går in i någon form av krisberedskap. Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att det nu var fråga om en pandemi och flera verksamheter har varit påverkade sedan dess. Nu lättar det så smått och många av oss börjar försiktigt tro på en långsam återgång.

När jag diskuterade detta med en kund i veckan fick hon mig att inse behovet av förebyggande arbete för att undvika ohälsa. Många av oss har upplevt semesterförkylningen, ni vet den som sköljer över oss direkt efter en intensiv period. Detta kan exempelvis bero på att stresshormoner skjuter upp ett insjuknande eller att den stressiga perioden tryckt ner immunförsvaret då jag sovit, ätit och rört mig sämre vilket i sin tur gör mig mer utsatt för infektioner. Det kunden hjälpte mig se var att det över ett år har varit en form av krishantering över alla livets områden. Ändrade rutiner vid handling, vabba vid minsta symptom, anhöriga som riskerar dö vid smitta, vänner man inte får träffa, aktiviteter man inte får utföra osv. Med tanke på detta har jag som arbetsgivare och individ ett viktigt ansvar för att förebygga eventuell sjukdom nu när avslappningen närmar sig. Vi tänkte därför dela med oss av ett par enkla tips för hur detta kan genomföras.

Förebygg ohälsa som arbetsgivare

  1. Planera om möjligt för en lugnare arbetsperiod inför semestern. Skjut vissa moment till hösten och hjälp medarbetare att långsamt varva ner.
  2. Om man inte har möjlighet att minska arbetsmängden så kommer man långt genom att fundera över arbetsgivarens kommunikation och tonläge. Kan någon information vänta tills efter sommaren? Kan vi ändra tonläge i vår interna kommunikation för att främja en emotionell nedtrappning?
  3. Utbilda cheferna i samtal om stress och återhämtning så att de kan planera verksamheten och stötta medarbetare på ett sätt som gör att man når sina mål och samtidigt har friska och engagerade medarbetare.
  4. Ta initiativ till insatser som medvetengör behovet av nedtrappning i organisationen. Vid stress får vi tunnelseende och förblir ofta omedvetna om riskerna tills jag plötsligt insjuknar. En föreläsning, utbildning eller gemensamma kortare samtal om ämnet kan väcka individens insikt och energi att själv långsamt förbereda sig för återgången.  

Förebygg ohälsa som medarbetare

  1. Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och jag som medarbetare äger ansvaret för vad jag gör med mina förutsättningar. Om jag har möjlighet att påverka min semester kan det vara smart att jobba några dagar längre än jag hade tänkt. Många eftersträvar hela veckor men att jobba några dagar extra kan räcka för att undvika sjukdom och få en härligare känsla på semestern.
  2. Vid stress får vi tunnelseende och allt blir gärna viktigt. Genom att planera in en timme där jag i lugn och ro kan se över allt jag ”måste” göra innan semestern med kritiska ögon kan man ofta städa bort en hel del. Allt är sällan viktigt och det är först när jag ger mig tid till reflektion som jag också ges möjlighet till insikter. Inled gärna timmen med att först blunda och djupandas i fem minuter så du får ner puls och anspänningsnivåer inför genomgången.
  3. En effektiv metod för minskade anspänningsnivåer går genom acceptans. Tekniken är relativt enkel att lära sig och bygger på att aktivt acceptera hur det är. Många gånger kommer stress och anspänning ifrån ett motstånd inom oss, något som ofta härleder från att jag inte riktigt har accepterat min situation. Denna anspänningsnivå kan drastiskt sänkas genom att jag helt enkelt accepterar läget. Observera att detta inte är samma sak som att gilla läget och tänka positivt! Acceptans handlar lika mycket om att acceptera en situation som att acceptera min egen frustration.
  4. Prata om stressen. Om jag har svårt att finna acceptans själv i mina egna tankar hjälper det mycket att prata om det med andra. Många gånger får det en direkt effekt på mina anspänningsnivåer. Samtalet hjälper mig att pysa ut lite frustration och på samma gång finna acceptans. Observera här att det också finns en motpart att visa omtanke för, ett bra sätt är helt enkelt att fråga om du får gnälla av dig lite och att hen också kan få gnälla av sig till dig så har ni hjälpt varandra att slappna av.
  5. Prioritera sömn och träning. Ofta blir vi sjuka eftersom vi prioriterar bort just detta under stressade perioder. Träning och sömn leder till ett förstärkt immunförsvar som gör att vi blir mindre mottagliga för sjukdom när anspänningen väl minskar.

Behöver ni hjälp med något av ovan finns Kryast givetvis här för att stötta med både föreläsningar, utbildningar och samtal.

Gustaf Möller

VD, Kryast i Sverige AB