Aha-upplevelser och modig kommunikation

3 oktober, 2023

Genom förändringsledning, självledarskap och stöttning i att formera en ny ledningsgrupp. Kryast har jobbat tillsammans med Jennie Isberg och hennes medarbetare på GoBrave i flera år, med fokus på att stärka det som redan fungerar. 

Genom förändringsledning, självledarskap och stöttning i att formera en ny ledningsgrupp. Kryast har jobbat tillsammans med Jennie Isberg och hennes medarbetare på GoBrave i flera år, med fokus på att stärka det som redan fungerar. 

Jennie Isberg är sedan 2019 delägare och VD på GoBrave, en av Växjös största byråer inom kommunikation. Det är också en arbetsplats där man tror på att våga vara modiga tillsammans. Det kräver att man vågar utmana sig själva, både individuellt och tillsammans i teamet, processer där GoBrave tagit hjälp av Kryast som samarbetspartner. 

– Att samarbeta med Kryast är lätt, eftersom vi har liknande värderingar i grunden. På GoBrave ska vi ha kul på jobbet, hela tiden utvecklas och samtidigt vara ett lönsamt och tryggt bolag där alla mår bra.  

 

Jennie ser också värdet i kunskapen och pedagogiken som präglar samarbetet. Att alla går från tillfällena med någon form av aha-upplevelse och insikt om sig själv. Man har bland annat utgått från forskning och modeller om att skapa en arbetsplats präglad av psykologisk trygghet. Något som kan beskrivas som ”en organisation fri från sociala rädslor”.  

– En styrka med att inkludera alla medarbetare i våra utvecklingsarbeten med Kryast är att alla får samma verktygslåda och vokabulär att utgå från. Det gör oss modigare i vår kommunikation med varandra. Vi vågar lyfta saker med varandra, eftersom vi har fått verktygen att göra det. 

 

Värdet i att stärka det friska 

Den här typen av investering, och det den resulterar i, kan inte mätas i pengar, menar Jennie. Samtidigt kan man se tydliga resultat av det arbete man gör för att medarbetarna verkligen ska känna sig sedda och prioriterade.  

– En av mina kollegor påminde mig häromdagen att vi under de senaste 4 åren inte haft några längre sjukskrivningar på grund av stress bland medarbetarna.  

 

Där betonar Jennie även vikten av att parallellt med grupputveckling förfina sina interna processer. Att matcha strukturerna med kulturen helt enkelt. 

– Vi märker att våra strukturer internt har hjälpt oss att ha bättre koll på till exempel arbetstider och inte jobba för mycket. I kombination med det har vi jobbat med självledarskap och teamutveckling, vilket bidrar till både bättre kommunikation oss emellan. Nu vågar vi prata också om de jobbiga sakerna, det som kanske skaver i vardagen. 

 

Henrik Näsström, Kryast

Att få arbeta med en kund över tid och vara med i helhetsprocesser är något som Henrik Näsström, konsult i Kryast, ser som en ynnest. 

– En hållbar organisation är en arbetsplats som både mår bra och fungerar bra. Där i finns både delar kopplat till hälsa och lönsamhet. Vissa verksamheter kan behöva börja sitt utvecklingsarbete i strukturen medan andra behöver fokusera på kulturen. Min uppgift är att hjälpa dem förstå att båda behövs och bidra med verktyg som gör skillnad.