Är sårbarhet en superstyrka?

4 juni, 2019

Det verkar faktiskt så! Vi läser om Googles Aristoteles projekt som kom fram till att psykologisk trygghet var den viktigaste faktorn för framgångsrika arbetsgrupper och att sårbarhet främjar denna utvecklingen.
Vi läser om Brené Browns forskning kring sårbarhet och hur det är en förutsättning för att främja personlig utveckling, kärlek, tillhörighet och kreativitet. Samt vilket mod det krävs att ta av sig sin rustning som skyddar oss mot omvärldens reaktioner och istället blotta sig för det okända.

Tänk att vi har gått så länge med denna superkraft dold inom oss bakom en rustning av perfektionism, titlar och likgiltighet. Men nu börjar fler och fler hitta kraften genom att släppa på fasaden och blotta sina äkta känslor. Chefer inser hur mycket lättare ledarskapet blir när man också vågar visa sig svag och hur det påverkar arbetsgruppens tillit och öppenhet. Och vi känner plötsligt hur mycket lättare livet blir både på jobbet och hemma när man inte behöver lägga en massa kraft på att bära sin rustning!
Sårbarhet handlar om mod, både från den som öppnar upp och den som lyssnar. För sårbarhet är en ömtålig superkraft som gärna gömmer sig om den blir illa behandlad. Är du ovan vid sårbarhet kan det vara bra att träna med den som står dig närmst. Och första gången du är sårbar framför en grupp kan det vara lämpligt att börja med något “lagom sårbart”, t ex att du är trött efter några veckors intensivt arbete. Det kan också vara bra att prata om hur vi som mottagare bemöter sårbarhet från någon annan för att tryggheten i gruppen och hos individen ska utvecklas.

Gustaf Möller
VD, Kryast