Att skapa en hållbar arbetsplats

2 maj, 2019

2009 presenterade Prevent en stor forskningsstudie – ”Nycklar till friska företag” som sedermera också låg till grund för den nya arbetsföreskrift som började gälla 31 mars 2016 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”

Föreskrifterna är anpassade till dagens arbetsliv och förtydligar vad arbetsgivare och arbetstagare ska göra inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare har ansvar att bedriva (AFS 2015:4)

En av de viktigaste utgångspunkterna i arbetsföreskriften är riktningen mot ett mer främjande arbetsmiljöarbete som utgår från det friska och som bidrar till att utveckla hälsa. På Kryast tror vi att lönsamhet kommer ur det friska och att god hälsa leder till framgångsrika arbetsplatser, vilket går väl ihop med det som Prevents forskningsstudie visar på. Till grund för forskningsstudien låg resultatet av projektet ”Hälsa och Framtid” som genomfördes av Karolinska institutet. Projektet har kunnat visa att det finns en röd tråd i friska företag. Friska företag utmärks bland annat av ett gott ledarskap och av att erbjuda människor mening i arbetet. Vad får människor att må bra och hålla sig friska på jobbet? Och vad är det för insatser som leder till en god arbetsmiljö? Ett sätt är att fråga medarbetarna vad de tycker och tillsammans reflektera och resonera över vad en god arbetsmiljö innebär på just er arbetsplats. I länken nedan finns ett exempel på övning kopplat till god arbetsmiljö och en hållbar arbetsplats. Övningen är perfekt att göra ex på ett APT eller på ett ledningsgruppsmöte.