ATT VÄLJA TILLIT

9 november, 2020

Vi är många som just nu spenderar delar av eller hela vår arbetstid framför skärmen i vardagsrummet eller i köket. För oss på kryastbussen har det senaste halvåret inneburit betydligt fler digitala möten, utbildningar och mindre av det vi tror på, magin i det fysiska mötet!

Att träffas mer sällan eller inte alls kommer med konsekvenser för oss såväl som för alla er som sitter hemma och arbetar. Bland annat utmanas närheten och känslan av gemenskap och samhörighet till både kollegorna och företaget, något som på sikt riskerar göra att engagemangsnivån, tron och motivationen sjunker. Vidare är det svårt att fånga upp nyanser, känslor och tonlägen när vi sitter vid varsin skärm vilket riskerar skapa missförstånd och egna sanningar.

En av nycklarna för att ta hand om dessa utmaningar är ett palindrom på 6 bokstäver, nämligen tillit. Ordet består av de två delarna till och lit – att känna tilltro till men även att bli litat till. Lite filosofiskt kan tillit även definieras som ”tron på att det goda kommer tillbaka” och precis som palingdromet antyder får du samma ord om du läser det från andra hållet. Översatt till verkligheten innebär det att du får tillit tillbaka först när du visar tillit!

Tyvärr har våra hjärnor en förmåga att spela oss spratt här, mycket på grund av att de i många avseenden är kvar på savannen där 2 av de mest primära behoven var att inte bli uppkäkade av ett farligt djur eller bli utesluten och övergiven av sin stam.

Det här innebär att våra hjärnor ofta letar faror och hot istället för glädje och njutning. Detta  leder till att den del av hjärnan med vilken vi drar kloka slutsatser och känner empati blir begränsad och inte får tillräcklig mängd syre och näring och därför inte fungerar optimalt.

Tack och lov finns inga farliga djur som hotar oss och det ska ofta mycket till innan vi blir uteslutna från våra sociala kontexter. Tyvärr fattar inte alltid vår hjärna det, den letar fortsatt hot och rädslor och reagerar på när kollegorna haft möte utan dig, när din idé inte får gehör eller på faktumet att ingen hört av sig under hela dagen!

Rullgardin ner alltså, inget att göra något åt?

Jo, och här blir det spännande! Modern forskning vet idag att våra hjärnor är plastiska, vilket innebär att vi kan skapa nya nervbanor, på samma sätt som vi kan skapa nya kopplingar i våra muskler. Vi kan alltså skapa nya kopplingar som stärker vår förmåga att välja tillit genom att aktivt träna på det!

Som arbetsgrupp kan ni träna på detta tillsammans genom att skapa en miljö tillsammans där vi främjar glädje och njutning och därmed också minskar hjärnans sök efter hot och rädslor. Varför inte inleda måndagsmötet med att alla får sätta ord på vad de ser fram emot under den kommande veckan och avsluta fredagen med att alla får beskriva veckans bästa stund! Redan där har ni kommit en bra bit på vägen i arbetet med att främja tillit och till på köpet skapa nya nervbanor i hjärnan!

Henrik Näsström, Kryast i Sverige