Börjar psykisk ohälsa tappa sin kraft?

18 februari, 2020

Jag har vant mig vid olika buzzword efter 11 år i branschen. Som professionell får man lära sig att hålla fast vid kärnan av kundnytta när trender kommer och går. Hållbart-, kommunikativt- och situationsanpassat ledarskap spelar mindre roll så länge man kommer ihåg att det i grunden handlar om ledarskap.

Previa presenterade nyligen sin senaste rapport kring chefers psykiska ohälsa. På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år enligt deras egen statistik. Kvinnor är hårdast drabbade. Det som gör mig bekymrad är att jag inte tycker det får samma utrymme längre, som om det tappat sitt nyhetsvärde.

Att prata om psykisk ohälsa får inte bli otrendigt. Samhället har inte råd med det, företagen har inte råd med det och individerna har inte råd med det. Framförallt inte när det finns verktyg som hjälper oss förbygga risker och främja friskfaktorer. Och det bästa av allt – Alla kan bidra! Ingen behöver sitta med armarna i kors och hänvisa till ”någon annan”. Det är inte chefens ansvar, det är inte ägarnas ansvar, det är inte medarbetarnas ansvar, det är inte politikernas ansvar. Det är allas ansvar!

Som individ bär jag ansvar över mitt eget liv. I självledarskapet ligger också möjligheten att påverka det jag kan. Pausar jag under dagen? Rör jag på mig tillräckligt? Går jag och lägger mig i tid? Vilket förhållande har jag till min mobil? Utrycker jag min åsikt på jobbet? Berömmer jag en kollega som gör något bra? Ber jag om hjälp? Listan kan göras lång över saker som individen kan ta tag i både hemma och på jobbet.

Som organisation har vi ett arbetsmiljöansvar. Dels eftersom lagen kräver det, men också eftersom det är en riktigt dålig affär att strunta i det. Vad kostar det att ha sjuka och oengagerade medarbetare på jobbet? Och vilka affärer och nya produkter kan vi utveckla ifall alla vore friska och engagerade? Lönsamhet kommer ur det friska!   

All förändring börjar med ett litet steg framåt, förslagsvis genom att boka av tid för reflektion, antingen själv eller i grupp. Kanske behöver du fundera över dina mål, energitjuvar och energikällor? Kanske ni som arbetsgrupp behöver sätta er ner och prata om vad som definierar er hållbara arbetsplats. Ja, det kommer ta lite tid och vill ni ha hjälp av Kryast, företagshälsovård eller annan aktör kommer det att kosta lite pengar. Men en sak lovar jag, det kostar betydligt mer att inte göra något alls!

Gustaf Möller

VD, Kryast i Sverige AB