En inblick i ett långvarigt samarbete

13 maj, 2020

Kryast har under tre år haft förmånen att samarbeta med Medicinkliniken i Växjö. När vår kollega Henrik Näsström (på bild) nu intervjuade Thomas Aronsson, verksamhetschef vid medicinkliniken i Växjö, kunde vi konstatera att utmaningarna sett olika ut över tid. Nu finns det exempelvis ett virus att hantera..

Nedan följer intervjun i sin helhet. Tack Thomas, för ett gott samarbete och att vi får dela med oss av vårt samtal.

  • Varför har ni valt att samarbeta med Kryast?

Vi behövde utveckla vår ledningsgrupp och fick tips om Kryast från en annan enhet på sjukhuset. Vi var otroligt nöjda med första delen av utvecklingsarbetet och har sedan använt oss av Kryasts olika tjänster. det första intrycket har verkligen hållet i sig och vi har aldrig blivit besvikna.

  • På vilket sätt har samarbetet med Kryast hjälp er?

De projekt vi har gjort tillsammans har haft stor betydelse för att vi lyckades vända Medicinkliniken i Växjö från ett tufft läge. Det har varit flera olika insatser genom åren,
– Vi fick hjälp att jobba fram en vision för hela medicinkliniken, gemensamma mål och stöd i att förankra detta hos alla medarbetarna.
– Skapa strukturer och identifiera det viktiga att jobba med för att komma ur vårt tuffa läge.
– Utveckla arbetssättet och kommunikationen i vår ledningsgrupp, men också teamutveckling i några av våra sektioner.
– Jag har haft en otroligt högkvalitativ chefshandledning som varit avgörande för mitt fortsatta arbete som ledare.
– Några medarbetare har också fått bra handledning.

  • Vi befinner oss just nu i en svår och utmanande tid. På vilket sätt stöttar Kryast er just nu?

Vi har fått hjälp med att identifiera och kartlägga nuläget, en bra analys av lämpliga stödåtgärder. Vi fick också hjälp med att genomföra en workshop för våra chefer i att möta och stötta medarbetarna nu, i vår mycket annorlunda situation.

  • Slutligen, hur upplever ni att det är att samarbeta med Kryast?

Kryast levereras proffesionellt och med Kvalitet. De är konkreta, relevanta och gör skillnad.