Engagemang

10 oktober, 2018

I Gallup undersökningen, State of the global workplace, kunde man se att endast 14 % av medarbetarna i Sverige är engagerade på sitt arbete, 75 % är oengagerade och 11 % är aktivt oengagerade, dvs de är inte bara missnöjda utan underminerar också engagerade kollegors arbete. Lönsamt? Nej!

Tänk dig att en medarbetare får en uppgift tilldelad med motiveringen ”Det är ditt jobb!”, utan ett tydligt syfte och utan möjlighet att påverka. Och att medarbetaren arbetar i en kultur utan gemensam värdegrund, där vissa kollegor agerar helt emot mina värderingar och där jag i värsta fall måste försvara värderingar jag inte står för. Engagerande? Nej!

Jag tror på delaktighet och tydlig kommunikation där ledarna tar ansvar för att alla förstår hur organisationen fungerar, att alla kan påverka sitt arbete och att alla har ett tydligt syfte med det man gör. Vidare hade jag jobbat hårt med att tydliggöra kulturen och hur vi tillsammans bidrar för att främja den. Jag hade inte heller tvekat att hjälpa medarbetare vidare om man på något sätt kände att man får ut sin fulla potential i en annan kontext än vår.

Hur jobbar du med engagemang på din arbetsplats?

Om du vill ta del av hela Gallup undersökningen så finns den att ladda ner nedan.

https://www.kryast.se/wp-content/uploads/2018/10/State-of-the-Global-Workplace_Gallup-Report.pdf