Förändring

18 mars, 2019

Jag antar att samhällets utvecklingstakt förändrar även er organisation. Så hur jobbar ni för att bättre förstå förändringens påverkan på människorna i organisationen?

I Kryast använder vi oss av Förändringens fyra rum (https://www.forandringensfyrarum.se/) i våra uppdrag men också internt för att förstå hur förändring påverkar oss. Just detta verktyg (det finns givetvis flera) utgår från fyra rum (se bild) för att beskriva förändringens olika tillstånd. Verktyget har gett oss ett gemensamt språk för att bättre förstå varandra i en förändring. Det kan t ex vara efter ett beslut om omorganisation, inför ett möte eller efter en leverans. Genom att beskriva i vilket rum jag befinner mig ökar den gemensamma förståelsen för vad som behövs för att röra oss vidare.

Genom utbildning (en halvdag räcker långt) och en plan för hur den nya kunskapen ska användas i vardagen kommer man långt. Plötsligt lär vi oss förstå varandras behov och det motstånd som tidigare fanns blir till energi att röra sig framåt.

Vid tangenterna,
Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB