Förändring i fokus

29 oktober, 2019
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom grupputveckling.

Den 17/9 bjöd Kryast genom Maria Daniels in till en förmiddag med förändring i fokus! Deltagarna fick bland annat veta att endast en tredjedel av alla planerade förändringar leder till önskat resultat.

Så vad behöver man då tänka på när man leder förändring?

Här kommer några av de saker som gör skillnad och som skapar förutsättningar för att du som ledare, jag som medarbetare och vi som arbetsplats lyckas med vår nästa förändringsprocess:

– Involvera medarbetarna i förändringsprocessen, skapa nya grupper, nya mötesformer och utse en förändringsledare.

– Kommunicera – klart, kort och tidigt i processen. Låt inte medarbetarna behöva hitta på egna sanningar. Identifiera vilken fas av förändringen ni är i, och anpassa kommunikationen utifrån det.

– Förändring möter motstånd – oviljan står ofta för olika rädslor som ni behöver prata om. Utgå från det som kommer att bli samma istället för att utgå från det som kommer att bli annorlunda. Som chef behöver man också fundera och utmana sina egna rädslor för att kunna möta sina medarbetares oro.

– Förändringar tar tid, oftast längre tid än planerat. Skapa en plan och håll er till den. Bli inte ängsliga om resultat uteblir. Påminn varandra om att ha tålamod.

– Alla behöver inte se förändringen som något positivt, men man behöver acceptera att förändringen kommer att genomföras.

För att testa en förändringsprocess så fick deltagarna bland annat möblera om rummet utifrån ett rollspel som vi sedan tillsammans diskuterade. Det blev ett härligt engagemang med mycket skratt och igenkänning!