Förändring i praktiken

20 april, 2020

Jag tror många med mig har upplevt förändring både privat och utifrån arbetet den senaste tiden. Först fanns det en censur, ”Corona är något de har i Kina”. Så plötsligt stod det där och knackade på dörren, första smittan snart första dödsfallet. Det första av många krismöten initierades och planer gjordes för att nästa dag revideras. Och så höll det på den första tiden, tankarna snurrade och suget efter information var stort. Men hur mycket man än sökte fann man inte svaren. Och kvar stod man i en förvirring.

Om man orkar är detta ett ypperligt tillfälle att verkligen förstå hur förändring påverkar oss människor. Just nu får vi dagligen möjlighet att träna, antingen på oss själva eller med någon i vår närhet. I Kryast använder vi oss av Förändringens fyra rum i våra uppdrag men också internt för att förstå hur förändring påverkar oss. Just detta verktyg (det finns givetvis flera) utgår från fyra rum för att beskriva förändringens olika tillstånd. Verktyget har gett oss ett gemensamt språk för att bättre förstå varandra och oss själva i en förändring. Genom att förstå i vilket rum jag befinner mig ökar också förståelsen för vad jag behöver för att röra mig vidare. För det är möjligt att röra sig vidare upp i inspiration och nöjdhet även om det känns förvirrat. En individs känslor kopplat till förändring är nämligen inte avhängt på en enda situation utan byggs på hela mitt liv och alla mina kontexter. Så även om det är förvirrat i en kontext kan jag vara i nöjdhet och hitta inspiration från en annan. Genom acceptans kan jag även minska de negativa känslorna i den kontext där det är som mest censurerat/förvirrat.

Den senaste tiden har jag snurrat många varv bland de här rummen. I början mycket i förvirring för att sedan ta mig till inspiration. En ny restriktion från Folkhälsomyndigheten knuffade mig sen plötsligt tillbaka till förvirring och nya handlingsplaner med mina kollegor utformades för att kämpa mig tillbaka till inspiration igen. Nu befinner jag mig inte lika mycket i förvirring. Jag har identifierat de faktorer som jag kan påverka och accepterat det som jag inte kan kontrollera. Vissa svar om permittering, ekonomisk hållbarhet, kunders behov och kollegors välmående är på plats och en plan vi äger och styr är upprättad. En ny verklighet är formad, det nya normala som många kallar det. Den verkligheten kommer säkert utmanas många fler gånger framöver men genom att förstå mig själv i processen kan jag hitta balans, bygga kraft från de sammanhang som ger mig energi och tillsammans med kollegor, partners och vänner bygga vidare på det som är möjligt!

Gustaf Möller

VD, Kryast