Fråmjande frågor

13 januari, 2019

I mars 2016 började en ny arbetsföreskrift om social och organisatorisk arbetsmiljö att gälla (AFS 2015:4). Den betonar vikten av att förebygga ohälsa på arbetsplatsen, men den innebär också ett krav på att arbetsgivare/chefer skall ha en plan för att aktivt främja hälsa på arbetsplatsen kopplat till den sociala och den organisatoriska arbetsmiljön. Vad är då skillnaden mellan att jobba förebyggande och att jobba främjande? Jo, i det förebyggande arbetet utgår vi från problemet och när vi jobbar främjande utgår vi istället från det som fungerar, tänker du till exempel att en person är 50 procent sjukskriven eller 50 procent frisk/arbetsför?

Forskning har visat att vi frigör 25 procent mer av vår hjärnkapacitet när vi börjar i en möjlighet istället för att fokusera på problemen. Då vi ofta är lärda att vara problemfokuserade, kan det vara en utmaning att ”byta glasögon” när det behövs. Framgången finner vi ofta i det enkla och här kommer ett tips från oss på Kryast hur du med en liten insats som ledare kan skapa hälsofrämjande anda på jobbet. Nästa gång du har ett möte med dina medarbetare, inled med en främjande fråga som diskuteras två och två, eller fyra och fyra. Genom att investera ca fem minuter av mötestiden till reflektion och utbyte av goda tankar skapar du en känsla i mötet som blir både inspirerande och tillitsfull. I filen finner ni några exempel på hälsofrämjande frågor som ni fritt kan använda. Och vill du ha fler tips på hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen, kontakta gärna oss på Kryast.

Främjande frågor

Skribent: Maria Karlsson, Kryast