Främjande ledarskap

8 maj, 2019
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom grupputveckling.

Vad innebär det egentligen att vara främjande som chef? Enkelt förklarat innebär det en förstärkning av det man vill se mer av. Många ledare upplever dock att de fastnar i att genomföra ”brandkårsutryckningar” istället för att utveckla verksamheten.

Så hur blir vi mer främjande? Låt oss börja med att vara främjande mot oss själva. Vad gör du bra idag? Kanske du främjar meningsfullhet genom visions-, värderings- och målarbete i din arbetsgrupp. Och delaktighet genom att låta medarbetare påverka agendor, driva olika frågor och ta egna beslut. Det främjande synsättet innebär att du ska försöka göra ännu mer av detta. Utveckla ert målarbete, skapa fler autonoma subgrupper etc.

Men hur hittar jag dessa styrkor? Att ställa frågor genom exempelvis en 360-analys är en bra metod. En 360-analys innebär att jag som ledare får återkoppling på mitt ledarskap genom att ställa frågor till medarbetare, kollegor i samma led, överordnad chef samt mig själv. Känns det övermäktigt tidsmässigt så börja med att visa sårbarhet genom att låta dina medarbetare förbereda feedback till dig på exempelvis dina tre styrkor och din viktigaste utvecklingspotential. Samma sak går att göra med fokus arbetsplatsen och era rutiner där.

Gustaf Möller
VD, Kryast