Främjande och lönsam organisation

22 januari, 2021

Löser vi en konflikt blir vi en konflikt fattigare. Rehabiliterar vi en medarbetare blir vi en kollega friskare. Täpper vi till ett jack i produktionskedjan blir vi lite effektivare.

MEN

Om vi utvecklar framgångsrika team med tillit, struktur, samsyn och öppenhet förebygger vi inte bara energikrävande konflikter. Vi producerar och utvecklar mera!

Om vi utvecklar en strategisk hälsoplan som bygger på friskfaktorer förebygger vi inte bara sjukdom. Vi får högre närvaro, härvaro och produktivitet!

Om vi har en levande värdegrund som genomsyrar allt vi gör förebygger vi inte bara jack i produktionen. Vi utvecklar nya produktionsmetoder i världsklass!

Lösningen ligger i styrelsens, ledningsgruppens och arbetsgruppens förhållningssätt. Hur mycket tid lägger vi på att finna, diskutera och rätta till problem? Och hur mycket tid lägger vi på att implementera forskning som bygger framgångsrika team, friska medarbetare och innovativa organisationer?

– ”Men problemen då? De måste vi ju rätta till!”

Jo, självklart är riskbedömningar och undersökningar viktiga för att finna och åtgärda vissa problem. Men det tar oss heller inte längre. Är ni sugna på riktig utveckling så ligger det i ett främjande perspektiv. Lönsamhet kommer ur det friska!

Gustaf Möller, VD

Läs gärna mer om Våra tjänster för en hållbar arbetsplats!