Frukostseminarium 26 april

28 februari, 2024

Varmt välkomna till Kryast frukostseminarium, som denna gång sker i samarbete med Visma Spcs. Huvudtemat för seminariet är att lyfta möjligheter och utmaningar med att leda genom klimakteriet, såväl dig själv som individer i gruppen. Du lär dig också mer om hormonförändringar och vilken påverkanskraft det kan ha i ditt arbetsliv och privata liv.

Frukostseminarium arrangerat av Kryast.

Fredag 26 april kl. 8.00-9.15
Visma Spcs kontor, Sambandsvägen 5, Växjö
Frukost från kl. 7.30

Seminariet leds av Kryast beteendevetare Maria Rehn, som lyfter konkreta tips, forskning samt sina egna erfarenheter av att drastiskt hamna i klimakteriet efter en akut operation. Vilka tänkvärda och lärande reflektioner kan man dra av detta?

Det uppskattas vara 700 000 tusen kvinnor i Sverige idag som är i klimakteriet, och 20% av dessa upplever att det får sådana konsekvenser att det påverkar deras arbetsförmåga. Några av frågorna vi resonerar kring under seminariet är;

  • Hur kan vi skapa rum för samtal om klimakteriet och dess påverkan på jobbet?
  • Hur kan vi dela erfarenheter för att möta denna utmaning på ett främjande sätt?
  • Hur kan vi, genom reflektion, planering och utrymme, vända detta till positivt och energivande för organisationen?

Kryast frukostseminarium riktar sig till ledare i både stora och små organisationer, privat som offentligt, kvinnor som män.

Detta seminarium är kostnadsfritt men kräver anmälan då vi bjuder på frukost. 

Varmt välkommen!
/Maria Rehn, Kryastgänget och Visma Spcs