Frukostseminarium 27/1: Det gränslösa arbetslivet

2 januari, 2023

Föredrar du att blanda eller hålla isär arbetsliv och privatliv? Det är en av frågeställningarna att reflektera kring utifrån det gränslösa arbetslivet som framförallt lyfter fram tidsmässig (när), rumslig (var) och organisatorisk (hur) flexibilitet som viktiga delar i en flexibel arbetsvardag. 

Kryast firar 10-års jubileum och bjuder under året in till ett antal evenemang för att fira tillsammans. I Kristianstad börjar vi med ett frukostseminarium!

Fredag 27 januari kl. 7.30-9.00
Krinova, Kristianstad

Kostnadsfritt – Anmäl dig här

 

Föredrar du att blanda eller hålla isär arbetsliv och privatliv? Det är en av frågeställningarna att reflektera kring utifrån det gränslösa arbetslivet som framförallt lyfter fram tidsmässig (när), rumslig (var) och organisatorisk (hur) flexibilitet som viktiga delar i en flexibel arbetsvardag.

För så väl arbetsgivare som arbetstagare kommer en mer flexibel arbetsvardag med möjlighet att exempelvis jobba hemifrån några dagar i veckan med både möjligheter och utmaningar. Under vår föreläsning tar vi avstamp i aktuell forskning, reflekterar kring vår egen vardag samt får konkreta tips att tänka på både vad gäller självledarskap och ledarskap i det gränslösa arbetslivet.

Varmt välkommen att fira med oss!
/Gustaf Möller & Henrik Näsström