Hälsoångest

1 oktober, 2019

Ett meningsfullt jobb, helgens lösgodis, den alltid så glada kollegan, frun som djupandas, barnens aktiviteter, serien jag vill se, träningsredskapen som samlar damm och alla inlägg på Facebook som vittnar om lyckliga liv. I mina mest sårbara stunder växer klumpen i magen; Hur ska jag hinna med allt?

Kan det vara så att jakten på hälsa och balans rent av blivit ohälsosam? Att alla tips och inspirerande texter snarare lett till en hälsohets som på intet sätt ser ut att avta i framtiden. Och hur ska jag förhålla mig till alla de möjligheter som presenteras?

När jag har som svårast att sortera växer det dåliga samvetet, en ångest över vad jag har gjort eller inte har gjort. Men i mina bästa stunder händer något annat. Då utgår jag från mina egna behov och accepterar min valda verklighet. Jag är småbarnsförälder nu med ett tredje barn på väg. Dessutom älskar jag mitt jobb och min fritid. Jag har valt detta själv och per automatik har jag då även valt bort andra saker. Detta förhållningssätt är inte alltid lätt, framförallt inte när sömnen är dålig och hela familjen har vaknat på fel sida. Då behöver jag få ryta till, sticka ut på en löprunda eller rymma in till ett rum och svära tyst för mig själv. Jag behöver acceptera att det aldrig blir några magrutor, att jag inte kan jobba 200 % och att det inte går att hålla kontakt med alla vänner. Inte just nu i alla fall, det är en konsekvens av mina val.

Jag kan inte få allt, men jag kan få mycket. Genom att se det jag klarar, acceptera det som är, och aktivt släppa det som inte får plats försvinner klumpen i magen och ersätts av en tillfredsställelse. Jag duger som jag är och är nöjd med det jag gör! Det är trots allt mina val och mitt liv att bestämma!

Gustaf Möller
VD, Kryast