Hur är ditt förhållande till tiden?

20 februari, 2019

I vår strävan att vara effektiva och produktiva är det lätt att dras med i ett tempo där tid för reflektion och återhämtning inte ryms, kanske inte ens på fritiden. När du upplever perioder av höga krav och begränsade resurser känns det kanske främmande att prioritera avbrott i arbetet för att pausa och göra något helt annat. Fast det är just då som du behöver ägna extra omsorg om dig själv, och om dem du har närmast dig.

Det visar sig gång på gång i olika studier att när vi stannar upp, byter miljö, byter fokus och tillåter oss att reflektera – så blir vi mer effektiva och energifyllda i det vi sedan ska åta oss. Det gäller både på jobbet och hemma. Annemarie Hultberg, utvecklingsledare vid ISM (Institutet för stressmedicin) konstaterar i rapporten ”Hälsa på arbetsplatsen” 2018:

– ”Reflektion är ofta en bristvara ute på arbetsplatser för att det inte anses finnas tid. Men när vi får tid för reflektion och därigenom lärande, gör det oss mer robusta att klara utmaningar”. Du kan läsa mer om studien här: https://vgrfokus.se/2018/07/forskning-sa-mar-du-bra-pa-jobbet/

En som redan vågat införa reflektion på arbetstid är Tony Nilsson på Youcall. Du kan läsa mer om, och kanske inspireras av, hans erfarenheter här: https://chef.se/har-far-medarbetarna-4-timmar-enbart-till-reflektion/

Läser vi om dig nästa gång?