Hur är er arbetsmiljö egentligen?

7 januari, 2021
arbetsmiljö hemma

Det är många som har haft det tufft under året. Isolering och arbete hemma tillsammans med övriga familjemedlemmar är en ovan situation. Vissa påverkas av att man tappar sina rutiner, de där naturliga hållpunkterna som man hade innan pandemin. Man kanske inte kan gå på sitt spinning pass, träffa sina väninnor eller utföra sina fritidsaktiviteter som vanligt. Många vi pratar med beskriver hur de saknar bekräftelsen man får av att träffa andra människorna och energin man normalt fyller på med.

Enligt lag ska arbetsgivaren göra allt som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa, oavsett om man jobbar hemifrån eller inte. När mycket arbete nu sker på distans eller på ett sätt som avviker från de normala rutinerna blir kommunikationen mellan chef och medarbetare än viktigare.  Som chef gäller det att ha koll.

Just nu erbjuder Kryast en kostnadsfri undersökning av ert arbetsklimat till några utvalda kunder. Så att du kan få koll på hur ni faktiskt har det. Det har gått lång tid där saker varit annorlunda och även om vaccineringen är igång kommer det dröja ytterligare tid innan vi kan återgå till en mer normal arbetssituation. Hur påverkar det vårt samarbete, handlingsutrymme, kultur och mående?

Vi använder Prevents enkät som fokuserar på förbättringar som berör lagkrav i föreskrifterna om Organisatorisk och social arbetsmiljö 2015:4. Frågorna är kopplade till Marvin Weisbords organisationsteoretiska modell, 6-boxmodellen med syfte att få en helhetsbild över vad som är bra och vad som behöver förbättras. Områden som berörs är:

  • ledning och ledarskap
  • arbetsorganisation
  • mål och uppgift
  • människor och relationer
  • belöningssystem
  • hjälpmedel och metoder
  • ramfaktorer

Du kan använda enkäten själv men om du vill ha hjälp av oss ingår distribution, sammanställning och analys av resultatet som överlämnas till dig som beställare i ett videomöte. Representerar du en organisation i Kronoberg eller nordöstra Skåne har du dessutom möjlighet att få detta av oss kostnadsfritt. För mer info mejla oss på gustaf@kryast.se, ring 010-5164516 eller ta en kontakt via hemsida och sociala medier.

Läs gärna mer om Våra tjänster för en hållbar arbetsplats!