Kommunikation, Hållbart liv och Framgångsrik förändring

18 februari, 2020
föreläsningar hos kryast

Under våren har du möjlighet att gå ett antal kostnadsfria utbildningar med oss. För mer info klicka på respektive länk nedan.

KOMMUNIKATION – Fredag 27/3 kl. 07:30-09 – Kristianstad/Krinova > Klicka här

I alla tider har människan förundrats kring varför vi lyssnar mer på vissa än på andra, trots att budskapet ibland är detsamma. Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium om kommunikation där du får möjlighet att utveckla din kommunikativa förmåga.

HÅLLBART LIV – Onsdag 13/5 kl. 18-19:30 – Växjö/PM > Klicka här

Välkommen på en kostnadsfri föreläsning med vår VD och grundare Gustaf Möller som inspirerar hur vi kan jobba för att skapa förutsättningar för ett hållbart liv, på arbetsplatsen och i oss själva!

FRAMGÅNGSRIK FÖRÄNDRING – Fredag 15/5 kl. 08:15-11 – Kristianstad/Krinova – För chef/HR > Klicka här

De flesta har upplevt motstånd hos sig själv eller andra i samband med små och stora förändringar. Vad är det som gör att vissa inte vill förändra? Och hur kan man arbeta praktiskt för att förbereda sig på en framgångsrik och meningsfull förändring? Kostnadsfri utbildning för HR/chefer.