Kommunikation

7 september, 2017

I vårt förra inlägg pratade vi om följarskap och vikten av kommunikation. Men vad innebär egentligen kommunikation? Låt oss gräva lite. På ne.se kan man läsa att kommunikation är “överföring av information”. Man brukar också nämna följande fyra grunder:

1. Det går inte att inte kommunicera
2. Allt man gör eller inte gör rymmer ett budskap
3. Kommunikation går inte att stryka ut
4. Kommunikation försiggår på flera nivåer samtidigt

Som ledare blir det viktigt att fundera över de här grunderna och bli medveten om att jag kommunicerar hela tiden, oavsett jag vill eller inte. Är jag hemma så kommunicerar det något. Är jag tyst kommunicerar det något. Är jag stressad kommunicerar det något. Hur jag än gör så kommunicerar jag med mina medarbetare hela tiden.

All kommunikation sker i en kontext. Den kan vara fysisk (ex en plats, tidpunkt), psykologisk (en tanke, känsla), social (identitet, roll, makt) eller kulturell (värdering, attityd). Kommunikation är alltså ganska komplext eftersom det även innefattar en mottagare som ska tolka den information som överförs. För att komma igång och fundera över just ditt sätt att kommunicera som ledare följer här tre saker att fundera över:

1. Hur kommunicerar du icke verbalt? Är du medveten om hur du t ex hanterar kroppskontakt, närhet, kroppsställning, utseende, ansiktsuttryck och ögonkontakt? Hur vill du agera icke verbalt på jobbet för att nå ut med din ledarskapsfilosofi?
2. Hur lyssnar du? Visar du med ord att du lyssnar genom att t ex spegla, sammanfatta eller visa med ditt kroppsspråk att du förstår? Lyssnar du för att verkligen förstå eller har du en egen agenda?
3. Har du en prioritering över vad du kommunicerar? Allt kan inte kommuniceras även om det känns skönt att “alla vet”! Prioritera det viktigaste att kommunicera både i den fysiska som i den digitala miljön. Det underlättar både för dig och dina medarbetare!

Gustaf Möller
VD, Kryast i Sverige AB