Kunden ska ha höga förväntningar – och vi ska självklart överträffa dem

27 mars, 2024

I Kryast finns det inga färdiga koncept eller paket. Vår erfarenhet är att vi alltid behöver utgå från kundens nuläge, behov och förutsättning. Ingen utvecklingsresa är den andra lik, men med rätt vägledning vet vi att ni kommer nå resultat. 

Föreläsare vid ett Kryast-seminarium.
Maria Daniels är utbildad pedagog med mångårig erfarenhet som skolledare och rektor. Med sina över 10 års erfarenhet som verksamhetsutvecklare, handledare och konsult och inom bland annat ledarskap och kommunikation, ger hon här en inblick i sitt arbete med ledningsgruppsutveckling. Helt enkelt ett exempel på hur processen kan se ut, och vad just Maria bidrar med i sammanhanget.
  
Citaten ovan kommer från en ledningsgrupp som genomgått det första steget i sin utvecklingsprocess – den viktiga kartläggningen kring nuläge och förväntningar. För Maria Daniels är kartläggningen, som sker genom individuella intervjuer, avgörande för valet hur man sedan går vidare i processen.
– En typisk ledningsgruppsutveckling består sen av ca 4-6 träffar. Takt och form ska passa verksamheten. Ska vi ses hel- eller halvdagar till exempel? Vad gör minst skada och mest nytta?

IDI – en metod för självinsikt

Innehållet utgår ofta från beståndsdelarna i kollektiv intelligens. Tillsammans utforskar man på ett djupt plan de olika begreppen relationsförmåga, reflektionsförmåga, integrationsförmåga och representationsförmåga. Allt i syfte att öka och träna på samarbetsskicklighet.
– I många fall önskar kunden också att jag genomför en så kallad ”360”, i det här fallet IDI*, ett verktyg för att bli stärkt i sin chefsroll och som bidrar till ökad självinsikt men också som en metod för gruppen att träna på sin samarbetsskicklighet.

Pedagogik som triggar utvecklingen

Att Maria är pedagog i botten ser hon som en styrka. Med en bakgrund som lärare och handledare finns också en fördel när det kommer till att bidra med pedagogiska övningar och frågeställningar att jobba med på egen hand. För själva utvecklingen och lärande sker inte bara under själva träffarna, utan främst mellan träffarna.
– Jag har en god förmåga att lyssna in behov, att ställa relevanta frågor och anpassa material, övningar och metoder under processen utifrån ett lärandeperspektiv. Hur ska detta moment genomföras för att nå maximal effekt? Jag behöver ha ett klart syfte med mitt upplägg och alltid kunna svara på frågan varför jag väljer en viss teori, metod eller övning.

Förmågan att anpassa processen i rummet

I Kryast som helhet har vi det salutogena förhållningssättet som en gemensam nämnare. Det innebär att vi utgår från individens/gruppens/organisationens styrkor och förstärker det som redan fungerar bra. Samtidigt behöver vi, vid behov, axla rollen som den som utmanar invanda mönster, beteenden och ”sanningar” genom att vara lite besvärliga och genuint nyfikna i vissa frågor.
– Här ligger styrkan i att vara lyhörd, flexibel och extremt närvarande i rummet. Att jag själv har arbetat som chef och därför kan sätta mig in i deltagarnas dagliga utmaningar kommer ofta till nytta, liksom min erfarenhet som verksamhetsutvecklare. Våra kunder investerar både tid, pengar och engagemang när de går in i en process med oss. De ska ha höga förväntningar – och vi ska självklart överträffa dem!
*IDI står för Interpersonal Dynamics Inventory, och beskrivs som en plattform för att vårda och utveckla social intelligens genom att sätta fokus på en individs funktionella roll i en arbetskontext.