Kundporträtt Sparbanken Eken

4 maj, 2021

Framgångsrikt beslutsfattande är utmanande men det finns några knep man kan använda för att säkerhetsställa att beslutet tas på goda grunder

Varför en föreläsning om ett hållbart liv som småbarnsförälder?

Bland våra kunder finns alla typer av människor med olika situationer i livet. Vi vill på olika sätt skapa en relation med våra kunder och bjuder gärna in fler som kan ha nytta av temat. Målet med föreläsningen var att ge småbarnsföräldrar en stund att pausa, reflektera och få verktyg till sin vardag. Som sparbank ligger sparande oss varmt om hjärtat och vi vill möjliggöra för människor att förverkliga sina idéer och drömmar. Men vi breddar gärna perspektivet till att inte bara prata om bankrelaterade produkter eller tjänster – utan vill ge våra kunder något mer. Att kunna erbjuda småbarnsföräldrar tips och verktyg för ett mer hållbart liv är ett exempel och här blev Kryast en superbra partner att slå sig samman med.

Fördelen med det digitala formatet?

En digital föreläsning var ett naturligt val på grund av coronapandemin men nu i efterhand inser vi att upplägget passade målgruppen superbra. Man slapp bestyr med barnvakt och om barnen vaknade kunde man smita iväg eller till och med vika tvätt samtidigt för att spara tid. Dessutom fick man möjlighet att lyssna och reflektera tillsammans med sin partner.

Hur upplevde ni samarbetet med Kryast?

Att jobba med Kryast var verkligen ett samarbete – det blev mer ett samarrangemang än en beställning. Vi är en lokal bank som finns nära våra kunder – så att samarbeta med en lokal aktör som Kryast kändes naturligt. Under föreläsningen mixade Gustaf Möller forskning med personliga insikter och erfarenheter. Att deltagarna hade frågor om allt från veckoscheman till relationshöjande insatser efteråt var ett härligt kvitto på att de var nöjda. Vi hade faktiskt inte förväntat oss så mycket interaktion och blev positivt överraskade.

Marika Sunesson och Martina Batur

Sparbanken Eken