Mål som förändrar livet

2 januari, 2023

Den före detta skidåkaren Johan Olsson sa en gång: ”Människor överskattar ofta vad man kan uppnå på kort sikt och underskattar vad man kan uppnå på lång sikt.” Det är ett citat som jag bär med mig och som sammanfattar den livsfilosofi jag har försökt fånga i mitt eget långsiktiga målarbete. Jag har funnit mina inre drivkrafter i att känna mig fri och nöjd, och på livets resa är det dessa jag tar sikte på.

Den före detta skidåkaren Johan Olsson sa en gång: ”Människor överskattar ofta vad man kan uppnå på kort sikt och underskattar vad man kan uppnå på lång sikt.”

Det är ett citat som jag bär med mig och som sammanfattar den livsfilosofi jag har försökt fånga i mitt eget långsiktiga målarbete. Jag har funnit mina inre drivkrafter i att känna mig fri och nöjd, och på livets resa är det dessa jag tar sikte på.

Kopplat till mina drivkrafter har jag byggt vidare med ledord och mål som förändrats genom livet skeenden. Nöjdheten och friheten sitter djupt rotad inom mig likt värderingar och har varit en stadig utgångspunkt genom dryga decennium då jag jobbat strukturerat med mitt eget målarbete. Ledord och mål har däremot anpassats efter vart jag befunnit mig i livet – även om jag numera har ett livsmål för mitt företagande och mitt föräldraskap.

Det egna målarbetet

Egentligen är inte det egna målarbetet annorlunda än det vi gör på våra arbetsplatser. I viss mån är det enklare eftersom du inte behöver ta hänsyns till så många andra faktorer. Men samtidigt svårare, då det kräver tid och en prestigelös självinsikt.

Alla kan sätta mål för sig själva men få kan sätta mål som berör och fångar den innersta önskan. För att nå dit behöver du, och jag, göra en utforskande resa inåt. Reflektion är kanske det viktigaste verktyget i resan mot att förstå sig själv och vad man behöver. Tar jag mig inte tid till att reflektera över vem jag är och mina behov så blir det svårt att hitta och förstå.

Samma sak med målarbetet på en arbetsplats, investerar vi för lite tid riskerar målen att blir ytliga och felriktade. Konsekvensen är helt enkelt att vi kommer jobba med fel saker och förlora både tid och pengar. Och ditt liv är väl ändå lite för värdefulla för att helt slumpmässigt få rulla på tills du en dag blir gammal och dör? Vill du inte då känna en stolthet över de val du gjorde, både de bra och de dåliga? Att det var medvetna val där du hade stannat upp och tänkt efter innan du sprang vidare. Jag vet att jag vill känna så.

Fokusområden 2023

I slutet av året sätter jag därför alltid nya mål inför nästa år. Jag är ingen fan av nyårslöften men jag gillar den ram som kalenderåret ger mig. Under 2022 hade jag vissa fokusområden och för 2023 har jag tagit fram nya. Sen kan dessa revideras under året, helt enkelt lite agilt tänk. Det är ju omöjligt att i detalj planera hur jag kommer känna, vad jag kommer vilja och framförallt vad som kommer hända i min omgivning under ett helt år framåt. Med tre små barn hemma får man vara glad om söndagens veckoplanering håller till onsdagen.

Det är också anledningen till att jag planerar in ett antal halvdagar varje år där jag fångar mina mål, reviderar vissa delar och sätter igång saker som jag har glömt bort. Ambitionen är att också kolla igenom målen lite snabbt varje vecka, men det blir sällan av. Däremot tror jag det är viktigt med påminnelsen, för det är som beteendeforskaren BJ Fogg säger, motivation och förmåga räcker inte för att ett beteende ska bli av, man behöver en trigger också!

Att hitta sina mål

Veckan innan jul satte jag upp blädderblock på mitt hemmakontor. Jag började skriva upp allt jag ville göra 2023 men också sånt som på olika sätt var jobbigt. Sen drog jag streck mellan de saker som hängde ihop, ringade in det som kändes extra relevant och strök det som inte var tillräckligt viktigt.

Tillslut hade jag hittat mina tre personliga huvudmål för 2023 (för mitt privatliv, jag har helt andra mål för verksamheterna jag leder):

  1. Utveckla min självkänsla och självkännedom
  2. Prioritera min närmsta familj som jag älskar mest
  3. Arbeta för en trygg ekonomi i Kryast / privat

Under dessa huvudmål har jag sedan fyllt på med ett antal aktiviteter. För det är trots allt det jag gör eller väljer att inte göra som påverkar mina möjligheter att nå de mål jag satt upp för mig själv.

Exempelvis ska jag stärka min självkänsla i egen reflektion, samtal med min coach och när min fru och jag har reflektionstid. Jag ska planera in ”egentid” med ett av mina barn i taget där vi gör något själva. Jag ska göra en trygg budget för både Kryast och familjen. Och jag ska ta hjälp för att finna nya intäktsmöjligheter för Kryast.

Dagar fyllda med mening

Jag är helt såld på kraften i att sätta mål för sig själv, dels därför att jag i princip alltid kan summera att det jag bestämt också har blivit av när året närmar sig sitt slut. Det skänker inte bara en tillfredsställelse i stunden utan har också hjälpt mig att fylla årets dagar med sånt som just jag behöver och vill.

Allt kan man inte och ska inte heller försöka styra. Men kan jag knuffa ödet lite mer i den riktning jag själv önskar så investerar jag gärna lite tid och energi i detta. En bättre investering gör jag nog inte i livet!

Och kanske blir du också lite sugen på att ha ett samtal med dig själv om dina egna mål?

Med det önskar jag dig en härlig start på det nya året och ser fram emot att ses i något sammanhang!

/Gustaf Möller

Frukostseminarium 27/1: Det gränslösa arbetslivet