Medarbetaransvar

5 maj, 2018

Många ledare vi pratar med kan uppleva en frustration över medarbetare som ”duckar eget ansvar och skyller på yttre omständigheter”. Många gånger behöver man då först fundera över sitt eget sätt att ta ansvar. Hur närvarande är jag i mitt ledarskap? Vad gör jag som ledare för att skapa en hållbar och utvecklande miljö? Och vad gör organisationen för att inspirera i form av visioner, mål och en levande värdegrund.

När man landat i sin egen roll finns det ett verktyg som är bra att använda sig av för att hjälpa medarbetare att öppna upp vad man i denna teori kallar ”The circle of influence”. Verktyget är framtaget av Stephen Covey och innefattar “Circle of influence” och “Circle of concern” (se bild nedan). Enkelt kan man översätta detta till ”Vad kan jag påverka?” och ”Vad kan jag inte påverka?”. Teorin bygger på att saker och ting inte bara händer i livet, saker händer för att vi medvetet eller omedvetet tar olika beslut. Genom att fördela de beslut som står framför oss i saker vi inte kan påverka och saker vi kan påverka sänker vi stress och ökar vår förmåga att vara proaktiva.

Vi har t ex använt verktyget när vi ska skapa handlingsplaner med en grupp. Man inleder då först med en teoretisk genomgång för att man ska förstå Varför verktyget finns och dess syfte. Därefter börjar vi handleda gruppen och skriva upp förslagen som kommer upp i de olika cirklarna. Notera att de saker som hamnar utanför vår påverkan (dvs i Circle of concern) är lika viktiga att nämna och följa upp även om det ligger utanför vår kontroll. Många gånger kan även stora frågor delas upp i små åtgärder där man ser att vissa delar ligger utanför vår kontroll medan andra ligger innanför vår kontroll. Fördelen med detta arbetssätt blir att man i slutet får en handlingslista på saker vi gemensamt kommit fram till ligger inom vår kontroll (dvs i Cicle of influence) och som vi direkt kan börja arbeta med.

Gustaf Möller

VD och inspirationsföreläsare, Kryast i Sverige AB