Närhet

10 februari, 2022

Det börjar med att samlas tillsammans för att hitta den närhet som skapar förutsättningar för en hållbar och produktiv arbetsmiljö.

Ni står i samma rum ändå känns det som en vägg emellan. När ni träffas via teams är det som att kommunikationen hakar sig, som att missförstånden plötsligt blivit flera, som att det är tystare än vanligt. Det finns ett tonfall, ett kroppsspråk och ett sätt att uttala sig som gör att du plötsligt börjar känna en osäkerhet till den relation som tidigare var så självklar. Plötsligt börjar du väga orden, tolka mejl och måla upp egna fantasier av vad som sker när du inte är närvarande. Avståndet mellan er känns längre än någonsin!

Bra relationer är bland det viktigaste vi har på en arbetsplats. Det är utifrån dessa relationer ett samspel skapas med målet att tillsammans producera ett ökat värde i organisationen vi representerar. När dessa relationer är skadade slutar vi tala fritt, se på kollegans kommunikation med salutogena glasögon och engagera oss i det gemensamma. Istället blir jag en person där mina egna intressen blir viktigare än gruppens. Ganska ofta krokar jag arm med min närmsta kollega, pratar ihop mig med hen och tillsammans bygger vi vidare på vår gemensamma negativa bild av ”de andra”. Det skapas splittringar i vårt team och distans mellan de som egentligen borde ligga nära för att öka chanserna att nå vårt gemensamma mål.

Distansen känns

Det skulle kunna vara lätt att skylla på pandemin när man på arbetsplatser och i arbetsgrupper märker av den ökade distansen, och visst har det bidragit för de som behövt jobba hemifrån. Men distans mellan medarbetare och subgrupper i ett team har alltid funnits som en utmaning för gruppens ledare och deltagare.

 

”Det är helt enkelt något som inte stämmer.”

 

Kanske du märker av att något inte stämmer i din grupp men det är ingen som säger något när ni träffas. Någon kollega har indikerat ett missnöje i ett enskilt samtal men i övrigt märks det bara på sättet ni samarbetar och kommunicerar. Det är helt enkelt något som inte stämmer. Eller kanske det är så att meningsskiljaktigheterna bubblar fram lite då och då i din arbetsgrupp? Kollegor som fritt uttrycker sitt missnöje i en fråga, ifrågasätter målen eller konkurrerar med varandra internt. Båda dessa uttryck är enligt Susan Wheelan klassiskt för grupper i fas 1 (tillhörighet och trygghet) och fas 2 (opposition och konflikt), dvs en utmaning vi har brottats med i alla tider oavsett yrke och arbetsplats.

 

Vad kan man göra?

Har du en känsla av att något inte stämmer och den har varit bestående en längre tid bör du agera på den. Vår intuition är ett kraftfullt inneboende verktyg som processar det den ser och har sett med en känsla som resultat. Denna känsla är inte 100 % men en tillräckligt viktig indikator för att jag som ledare och gruppmedlem ska ta mitt ansvar och agera. För en ökad distans lappar inte ihop sig själv, nära och goda relationer kräver ett arbete som startar med att någon har mod nog att uttrycka det man har sett och känner. Det kan vara modet att boka en walk and talk med en kollega du har glidit ifrån där ni kan prata om hur det är just nu, rädslor och drömmar. Ibland räcker ett genuint samtal för att lappa ihop det som är trasigt. Det kan också vara modet att i ett möte adressera det du sett och känt i din arbetsgrupp, många gånger kan en sådan dialog räcka för att omedelbart tona ner känslan av distans mellan gruppmedlemmarna.

Allt börjar med att någon tar initiativ till samtal och nu när restriktionerna har släppt bör vi investera i våra relationer på riktigt. Lägg upp en plan för hur ni ska bygga upp relationerna igen. Kanske ni behöver prata om vision, värdegrund och mål för att tydliggöra de stora gemensamma nämnarna? Kanske behöver ledaren kliva lite närmare gruppen än tidigare och styra arbetet framåt? Kanske ni behöver avsätta tid att lära känna varandra på nytt i genuina och utvecklande samtal? Oavsett behov börjar det med att samlas tillsammans, öga mot öga för att hitta den närhet och de goda relationer som skapar förutsättningar för oss som grupp att prestera och må så bra vi kan tillsammans.

Samtidigt får vi inte glömma det hälsofrämjande perspektivet. Genom en god analys av de behov som min arbetsgrupp har kan vi hitta en fortlöpande nivå på träffar och samtal där vi ser till att förebygga problem och möjliggöra ett större värde i form av en hållbar och produktiv arbetsplats som framgångsrikt levererar tillsammans mot de gemensamma målen!