Olika målarbeten

21 november, 2019
Illustration som symboliserar Kryasts tjänster inom ledningsgruppsutveckling.

LIVET ÄR LÅNGT

“Carpe diem” och “Live like there is no tomorrow”. De vackra citaten för hur vi ska uppnå maximal lycka haglar i krönikor och pryder våra väggar hemma. Och visst finns det en mening med detta, att se och uppmärksamma det vackra omkring oss. Det är viktigt att jobba med tacksamhet för det vi har. Samtidigt riskerar det bli en allmän känsla av att livet vore kort. Som om chanserna är stora att vi dör imorgon. Men det stämmer inte. För män i Sverige är medellivslängden 81 år och för kvinnor 84 år. Chansen att en 40 åring ska trilla av pinnen imorgon är väldigt liten jämfört med sannolikheten att hen får leva 40 år till. Ändå är det som att mycket av vår planering och våra målsättningar endast ryms i perspektivet av veckor, månader och i bästa fall ett år. Jag tycker fd skidåkaren Johan Olsson formulerar det väl: ”De flesta människor överskattar vad man kan åstadkomma på kort sikt men underskattar vad man kan åstadkomma på lång sikt.”.

Det är en förmåga att kunna kombinera livsnjutning i stunden med mål och strategier för 5, 10 och 20 år fram i tiden. Det ena utesluter inte det andra men långsiktigt arbete är många gånger det enda sättet att nå vissa av de saker jag eller vi tillsammans önskar genomföra i livet. Ett samhälle blir inte klimatneutralt på en vecka, vi bygger inte ett företag på några månader och vi utrotar inte bröstcancer på ett år. Om vill jag köpa den där sommarstugan, bo utomlands ett år med familjen eller springa Göteborgsvarvet på en riktigt bra tid så räcker det sällan med någon veckas inspiration. Men det är möjligt om vi vågar chansa på att livet faktiskt är långt.

I Kryast har vi en vision: ”Tillsammans för hållbara arbetsplatser”. Vi jobbar mot den visionen genom tre typer av målarbeten:

1. Långsiktiga mål på 8-10 år som ger visionen en riktning. I vårt fall vill vi starta en kursgård, etablera en ny verksamhet inom en annan bransch, växa organiskt, starta ett eget välgörenhetsprojekt och sprida det vi tror på över Sverige.

2. Korta mål på 3 år i taget som binder ihop nuläget med våra långsiktiga mål. I vårt fall handlar det om kundnöjdhet, medarbetarnöjdhet, expansion, ekonomi och verksamhetsstöd.

3. Årliga prestationsmål som specificerar en riktning och specifika aktiviteter som vi ska genomföra varje dag och utspritt över året för att nå våra treåriga mål.

Genom att jobba från visionen och förtydliga den med olika målsättningar skapar vi en tydlig riktning men också en konkret plan för åt vilket håll jag och vi ska röra oss varje dag.

Kraften i något litet som vi gör ofta och länge överträffar många gånger det vi kan förstå och därför ger många upp innan de ens har börjat. Våga stanna upp och tänka längre fram än det närmsta året. Vad vill jag göra om 10 år? Vart vill vi vara om 15 år? Och vad ska jag göra redan idag för att röra mig i den riktningen?

Gustaf Möller
VD, Kryast